9. Eiropas Zaļo ceļu apbalvošanas ceremonija Dikļos, Kocēnu novadā