Daba

Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis
Vīsraga dabas taka un skatu tornis

Kontakti:

  • Valmieras novads
  • Burtnieki
  • -
  • GPS 57.6982767,25.2779282

Vīsraga dabas taka un skatu tornis

Pievienot maršrutam

Vīsraga dabas taka ir izveidota dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas”. Tas šaurā joslā aptver ezera dienvidu un austrumu krastu 432 ha platībā un ir veidota retu putnu sugu un palieņu pļavu saglabāšanai.

Vīsraga dabas takas iziešanai nepieciešamas aptuveni 45 minūtes. Tā sākas pie Burtnieku muižas parka Sudraba vārtiem, tad cauri parkam ved uz Burtnieka ezera un Ēķinupes palieņu pļavām, kas ir starptautiski nozīmīga aizsargājamo putnu ligzdošanas vieta.

Viens no takas pietrupunktiem ir skatu tornis, no kura labi pārskatāmas Ēķinupes palieņu pļavas un ezera dienvidaustrumu krasts ar smailo burtnieku baznīcas torni. Atpakaļceļā taka vijas gar ezera krastu garām Livonijas ordeņa pils drupām, uzpludinātajiem dīķiem un ezera pludmalei. Tornis ir 10,6m augsts un atrodas Burtnieka ezera krastā.  Skatu tornis būs pievilcīga vieta putnu un dabas vērotājiem, jo tā pakājē sākas dabas lieguma Natura 2000 teritorija "Burtnieka ezera pļavas".

Atgādinām, ka šīs dabas teritorija domāta retu dabas vērtību aizsardzībai, tāpēc aicinām pret apkārtni izturēties īpaši saudzīgi. Lūdzam pārvietoties tikai pa esošo taku un noteikti neatstāt aiz sevis atkritumus. Uzmanīgi vērojot apkārtni un uzvedoties klusi, ir lielāka iespēja ieraudzīt netraucētas dabas norises.

Iespējama ekskursija gida vadībā.

Skatīts: 20725