Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Valmieras pilsētas pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Oficiālo Valmieras pilsētas pašvaldības “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības “Valmieras Tūrisma informācijas centrs” tīmekļvietni - http://visit.valmiera.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Valmieras pilsētas pašvaldības “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības “Valmieras Tūrisma informācijas centrs” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Lapai ir nosaukums, bet, ņemot vērā lapas saturu, kas sniedz informāciju arī par apkārtējiem novadiem, katras tīmekļvietnes sadaļas lapas nosaukums būtu jāpielāgo, nevis visām lapām jānorāda viens. Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības IT nodaļas pārstāvjiem nepieciešams rast risinājumu esošās tīmekļvietnes nosaukumu rediģēšanai un pielāgošanai iespēju robežās.
  • Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītāju nevar nolasīt attēla pamatinformāciju. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem tiks uzsākta 2021. gada janvārī un plānots, ka līdz 2021. gada decembrim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Krāsu kontrasti tīmekļvietnes sadaļām tika skatīti ne tikai vizuāli, bet arī izmantojot WCAG Color contrast checker rīku. Izvērtējuma laikā netika ņemti vērā tie krāsu laukumi, uz kuriem nebija teksta. Lai gan dažās kontrastu vietās tās sakrīt, ir būtiski jāizvērtē nepieciešamību mainīt jeb palielināt burtu lielumu un biezumu. Visās sadaļās teksta un fona kontrastu pietiekamība ir 50/50. Katra vortāla sadaļa sastāv no dažādiem krāsu laukumiem, burtu lielumiem un krāsu veidiem, kā rezultātā izvērtējumā ir gan kontrasti, kuri ir pietiekami, bet ir arī tādi, kuri nav.
  • Navigācija tīmekļvietnē tikai ar klaviatūru ir iespējama, taču nav izteikti redzams tastatūras fokuss. Tastatūras fokuss redzams, ja tīmekļvietnei noņem visas stilizācijas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Valmieras pilsētas pašvaldības “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienība “Valmieras Tūrisma informācijas centrs”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: http://visit.valmiera.lv/sites/default/files/izvertejums/VISIT_Pieklustamiba_2020.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar teksta izmēriem, piedāvājam risināt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iebūvēto funkciju “Tuvināt”, saīsne - Ctrl poga kombinācijā ar + (tuvināt), - (tālināt) vai 0 (atgriezt sākuma režīmā).

Teksta uztveramībai iesakām izmantot ekrāna lasītājus:

  • Narrator (Microsoft Windows sistēmā iebūvēta lietotne).
  • VoiceOver (Apple OS X sistēmā iebūvēta lietotne).
  • NVDA (bezmaksas Microsoft Windows sistēmai pieejama lietotne).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37164250830

Adrese: Valmieras pilsētas pašvaldība, Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors”.

E-pastā: [email protected]

Tālrunis: +37164250830

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta alsts pārvaldes pakalpojumu politikas plānošanas un izveides nodaļas Vecākais eksperts Pauls Puķītis.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsa[email protected]

Kontaktinformācija: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.