Vidzemē diskutē par Gaujas upes attīstību ūdenstūrisma jomā

05.05.2015

Turpinot iesāktās diskusijas par Vidzemes upēm, janvāra sākumā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu Cēsīs organizēja diskusiju par Gaujas upes attīstību ūdenstūrisma jomā. Projekta Riverways ietvaros rīkotās diskusijas mērķis bija identificēt problēmas un rast priekšlikumus Gaujas upes kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai.

Kuplā skaitā sanākušie pie Gaujas esošo zemju īpašnieki, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, novadu tūrisma informācijas centru pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas valsts mežu pārstāvji pārrunāja tūrisma infrastruktūras un tās apsaimniekošanas problēmas. Kā nozīmīga problēma šajā jomā tika konstatēts norāžu trūkums uz upes, kā rezultātā laivotāji bieži nav informēti, kur atrodas tuvākā speciāli iekārtotā atpūtas vieta, kā arī, ka tiek pārkāptas privātīpašuma robežas, apstājoties tam neparedzētās vietās. Diskusijā izskanēja aicinājums pašvaldībām mudināt privātīpašniekus marķēt savu privāto teritoriju, kā arī uzņēmējiem popularizēt izveidotās atpūtas vietas.
 
Atpūtas vietās Gaujas krastos, tāpat kā pie citām upēm, nozīmīga problēma ir šo vietu uzturēšana un atkritumu apsaimniekošana. Gaujas populārākajā laivošanas posmā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, esošo atpūtas vietu apsaimniekotājs Dabas aizsardzības pārvalde diskusijā norādīja, ka šī posma lielās noslodzes dēļ ir apgrūtināta efektīva atpūtas vietu apsaimniekošana. Līdz ar to būtu nepieciešams atslogot populārākos posmus, veicinot laivošanu arī mazāk populārajos posmos Gaujas augštecē. Tāpat arī liela nozīme ir laivotāju izglītošanai un informēšanai, kur un kā var izmest savus atkritumus. Arī laivu operatori šobrīd strādā pie risinājumu meklēšanas atpūtas vietu efektīvai apsaimniekošanai, un ir uzsāktas sarunas par operatoru apvienības veidošanu ūdenstūrisma problēmu risināšanai.
 
Diskusijas dalībnieki uzsvēra arī sadarbības nozīmi starp laivu operatoriem un pašvaldībām. Uzņēmēji izteica vēlmi pārņemt Strenču pašvaldības labo piemēru – pirms laivu sezonas sākuma pašvaldība izsūta visiem operatoriem informāciju par sezonas aktualitātēm novadā ūdenstūrisma jomā. Uzņēmējus interesē arī aktuālā informācija par pieejamām atpūtas vietām un nakšņošanas iespējām, īpaši Gaujas nepopulārajos posmos, kas operatoriem ļautu novirzīt laivot gribētājus uz šīm teritorijām.

Tāpat arī diskusijā tika pārrunātas dažādas marketinga aktivitātes, kuras paredzēts realizēt projekta Riverways ietvaros, lai tās piemērotu pašvaldību, uzņēmēju un zemju īpašnieku vajadzībām.
 
Šāda veida diskusijas par ūdenstūrisma attīstību tiek organizētas arī par citām Vidzemes upēm, noskaidrojot gan ūdenstūrismā iesaistīto pušu viedokli un redzējumu par tālāko nozares attīstību, gan arī aicinot diskusiju dalībniekus uz savstarpēju sadarbību, popularizējot ūdenstūrismu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tās tiek organizētas, pārrunājot gan tūrisma infrastruktūru, gan apsaimniekošanas problēmas, kā arī, apzinot neizmantotos, resursus un iespējas, lai radītu jaunus tūrisma piedāvājumus, spēcinot arī iesaistīto pušu sadarbību. Līdz šim jau notikušas diskusijas par Vaidavas un Salacas upēm.

Nākamā diskusija par Amatas upi plānota janvāra beigās.
 
Ar Kurzemes plānošanas reģiona vadību un 39 Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu tapis jauns projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb „Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Vairāk par projektu šeit.
 
Papildus informācija: Ineta Puriņa, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Mob.: 26382820, E-pasts: [email protected]www.vidzeme.lv
 
RE:TV Video sižets šeit:
 
Lejupielādēt video (nospiediet ar peles labo taustiņu uz saites un izvēlieties "Save as")