Aktuāla informācija par infrastruktūras atjaunošanas darbiem Gaujas nacionālā parka dabas objektos

05.05.2015

Dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta* palīdzību apmeklētāju ērtībai ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru 34 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. Izbūvēti skatu torņi pie Liepājas ezera, Sedas purvā un Teiču dabas rezervātā, kā arī pastaigu takas Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā „Salacas ieleja” un arī Gaujas nacionālajā parkā (GNP).

GNP atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra pie Velnalas, kāpnes un skatu platforma pie “Baltā flīģeļa”, kāpnes pie Dainu kalna, trošu ceļa (no Siguldas puses), Gūtmaņalas, kā arī atjaunota taka gar Vikmesti un taku posms pie Gaujas ielas. Kopumā atjaunotas takas, laipas un kāpnes 5788 m kopgarumā.

Tāpat ap takām un objektiem novākts apaugums - izzāģēti taku tuvumā esošie krūmi un bīstamie koki. 

Dažos GNP dabas tūrisma objektos iesāktie labiekārtošanas darbi nav pilnībā pabeigti konkursā uzvarējušās būvniecības firmas darbu termiņu neievērošanas dēļ. Tādēļ Dabas aizsardzības pārvaldei nācās ar būvfirmu līgumu lauzt. Nepabeigti darbi ir atsevišķos taku posmos Siguldā, Ērgļu klintīs un Zvārtes iezī, kas šobrīd apmeklētājiem slēgti, arī Sietiņiezī, kur izvietotas brīdinošas informatīvas zīmes.

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde šajos objektos veic apsekošanu un paveikto darbu pieņemšanu. Tiklīdz tas būs veikts, plānots izsludināt jaunu konkursu par infrastruktūras būvniecību. Būvniecības darbi Gaujas nacionālā parka dabas objektos varēs sākties pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās.

Pie visiem dabas tūrisma objektiem, kuros infrastruktūra ir nolietojusies, ir izliktas informatīvas brīdinājuma zīmes. Lūdzam apmeklētājus tās ievērot, domājot par savu drošību, un arī ziņot par šādu zīmju neesamību, jo tās mēdz tikt norautas. Ja pamanāt, ka zīme pazudusi, lūdzam par to informēt Dabas aizsardzības pārvaldi pa tel. 67509545.

Aktuālā informācija par dabas tūrisma objektu infrastruktūru pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā ievietotajā interaktīvajā kartē.
*Infrastruktūras atjaunošanas darbi tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros.
 
Rita Jakovļeva 
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja