TOURage izdod brošūru par vietējo senioru- tūristu vajadzībām un ieradumiem

05.05.2015

Projekta TOURage laikā tika veikts pētījums par to, kādas ir senioru- tūristu vajadzības un tā rezultāti publicēti brošūrā „Kādas vajadzības ir senioru tūristiem no TOURage reģioniem” (”What are the needs of senior tourists in the TOURAGE regions”). Pētījums atklāj ceļošanas ieradumus, motivāciju un vajadzības, kas piemīt tiem senioriem, kas atrodas jau pensijā.

Aptaujas rezultātus iespējams izmantot, attīstot reģionālos tūrisma pakalpojumus senioriem un veidojot tos atbilstošus šīs mērķgrupas definētajām nepieciešamībām. Tāpat ar šī pētījuma palīdzību iespējams uzlabot reģionālā, valsts un Eiropas Savienības līmeņa tūrisma politiku, aptaujas rezultātus ņemot vērā stratēģisko dokumentu izstrādes procesā.

Interesantākie secinājumi no pētījuma rezultātiem:
Pēc datu apkopošanas var secināt, ka vecums nemaz nav šķērslis tūrismā – pat gados vecākie seniori (tiem, kam vairāk par 80 gadiem) ir ieinteresēti dažādās tūrisma aktivitātēs, tāpēc tiem būtu jāsaņem īpaši, rūpīgi izstrādāti tūrisma pakalpojumi un produkti, kas veidoti saskaņā ar šo senioru vēlmēm un interesēm. Svarīgi uzsvērt, ka seniori ir ļoti dažādi – ir ļoti aktīvi un spēcīgi seniori, bet ir arī tādi, kuriem ir īpašas vajadzības. Tāpēc tūrisma pakalpojumus un produktus jāspēj pielāgot dažādām vajadzībām – kādam senioram vajadzēs vairāk palīdzības, kādam mazāk.

Seniori ir gatavi savos pensijas gados ceļot arī uz ārvalstīm, taču šo vēlmi var ietekmēt fakts, ka bieži tūrisma pakalpojumu sniedzēji neizprot šīs mērķgrupas spefiskās vajadzības. Reģionālajām stratēģijām vairāk vajadzētu koncentrēties uz to, kā piesaistīt starptautiskos seniorus-tūristus un novirzīt tos tieši uz konkrētajiem reģioniem.

Aptaujas rezultāti rāda, ka daba, drošība, vēsturiskie apskates objekti, pakalpojumu kvalitāte un lietošanai ērta transporta sistēma ir galvenie nozīmīgie faktori, kas ietekmē brīvdienu galamērķa izvēli. Lielākajai daļai no aptaujas respondentiem neliekas aizraujošas fiziskas aktivitātes, ar sportu vai sniegu saistītas izklaides. Tāpat seniori apliecina, ka tas ir stereotips, ka gados vecākus cilvēkus ļoti saista rokdarbi un dažādas darbnīcas, dejošana utt. 

Galvenokārt vietējo senioru – tūristu vēlmi doties ceļojumā ierobežo finansiālais stāvoklis un veselības problēmas. Tāpēc jārada īpašas sociālā atbalsta shēmas un jāpiešķir atlaides, kas veidotas tieši senioriem vai ārpus aktīvās tūrisma sezonas jāpiedāvā pakalpojumi senioriem par cenām, kas tiem šķiet samērīgas. Vienlaikus arī tūrisma uzņēmumiem tie būtu papildus ieņēmumi t.s. nesezonā. Taču svarīgi pieminēt, ka daudziem senioriem iemesls, kāpēc tie nedodas ceļojumos, ir interesanta piedāvājuma trūkums. Šis fakts pierāda – ir nozīmīgi izpētīt senioru vajadzības, intereses un motivāciju, lai izveidotu un piedāvātu tādus produktus un pakalpojumus, kas viņus arī interesētu. Brošūras pilna teksta versija pieejama šeit.

Par projektu: Projekts “Tourage” tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG IV C programmas. Projekts apvieno 11 partnerus no Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Latvijas, Polijas, Slovākijas un Spānijas. Vadošais projekta partneris - Ziemeļkarēlijas reģions Somijā. Projekta “Tourage” mērķis ir veicināt reģionālo attīstību, popularizējot senioru tūrismu un aktīvu, veselīgu novecošanu. Projekta mērķis ir izglītot tūrismā iesaistītās puses (uzņēmumus, to darbiniekus, tūrisma informācijas centru darbiniekus, pašvaldību speciālistus utt.) un, ņemot vērā nākotnes tendences tūrismā un labās prakses piemērus, veicināt senioru tūrisma attīstību.

Papildus informācija: Aija Rūse, projekta vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, Mob.: +37126400288 [email protected]
Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, Mob.: +371 29454752, E-pasts: [email protected] , www.vidzeme.lv.