„Lauku ceļotājs” izdod rokasgrāmatu "Drošība lauku tūrismā"

05.05.2015

Mūsu kopsapulcēs bieži esam runājuši par dažādiem ar lauku tūrisma drošību saistītiem jautājumiem, tādēļ tagad esam priecīgi paziņot, ka visas lauku tūrisma uzņēmējam aktuālās drošības tēmas un norādes uz attiecīgajiem likumiem un noteikumiem esam apkopojuši jauniznākušajā drošības rokasgrāmatā. Kā visus mūsu mācību materiālus, arī šo varat bez maksas lejuplādēt no mūsu mācību portāla www.macies.celotajs.lv, atrodot to ar nosaukumu “Drošība lauku tūrismā”. Rokasgrāmatas tēmas: lauku tūrisma uzņēmējdarbība, nodokļu likumdošana, apdrošināšana, mārketings un publicitāte, klientu un rezervāciju drošība, ēku un telpu tehniskā drošība, aktīvās atpūtas pakalpojumu drošība, pārtikas drošība.

Ja interesē arī citu Eiropas valstu pieredze un piemēri lauku tūrisma drošības jautājumos, skatieties 
http://safety.eurogites.org/ - te atradīsiet drošības mācību platformu, kurai ir trīs daļas:

Virtuālā apmācība: rokasgrāmatas saturs papildināts ar piemēriem no Eiropas valstīm un fotogaleriju;

Drošības rokasgrāmata – lejuplādējama pdf formātā dažādās valodās dažādām valstīm;

Pašpārbaudes tests – atzīmējot atbildes uz jautājumiem, uzņēmējam iespējams saņemt atskaiti par trūkstošajām lietām.

Šo drošības rokasgrāmatu un apmācību platformu esm izstrādājuši ar EK Mūžizglītības Programmas atbalstu projektā ‘’SAFETUR - Praksē balstīts apmācību instruments drošībai lauku tūrisma uzņēmumos Eiropā’’, kopā ar partneriem: Lietuvas, Bulgārijas, Norvēģijas, Anglijas, Spānijas un Eiropas lauku tūrisma organizācijām.

Ceram, ka šie materiāli būs jums noderīgi!

Jūsu „Lauku ceļotājs”

Projekts saņēmis atbalstu no Eiropas Savienības.