Izstrādāts ieviešanas plāns senioru tūrisma attīstības pilnveidošanai Vidzemē

05.05.2015

Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu TOURAGE, izstrādājis ieviešanas plānu senioru tūrisma attīstībai reģionā, pamatojoties uz projektā gūto pieredzi – labo prakšu atlasīšanu un izvērtēšanu, veiktajiem pētījumiem un izstrādātajiem dokumentiem, kā arī diskusijām ar senioru organizāciju pārstāvjiem, tūrisma speciālistiem. Ar ieviešanas plānu un labo prakšu pārņemšanas gaitu aicinām iepazīties šeit .

Projekta realizācijas laikā katrs projekta partneris iepazīstināja ar piecām labajām praksēm savā reģionā, kopumā projektā - 55 praksēm. Apkopotās prakses kalpo gan kā lieliski tūrisma galamērķi, gan arī kā iedvesmas avots pašmāju tūrisma pakalpojumu attīstībai, tos pielāgojot senioru vajadzībām. No 2015. gada janvāra labo prakšu brošūras drukātā formātā būs pieejamas gan Vidzemes plānošanas reģiona senioru biedrībās, gan arī tūrisma informācijas centros.

Vidzemes plānošanas reģions citiem projekta partneriem piedāvāja iepazīt un pārņemt piecas labās prakses senioru tūrisma attīstībai – starp tām bija gan Dikļu pils piedāvājums lēnas atpūtas baudītājiem un gardēžiem, gan arī dažādas fiziskās aktivitātes un īpaši izveidotas programmas senioriem, t.sk. nūjošanas iespējas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, ko piedāvā rehabilitācijas centrs „Līgatne”. Projekta laikā tika stāstīts arī par Valmieras un apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes darbu, viena no tās izvirzītajām mērķa grupām ir seniori. Pārējos projekta partnerus iepazīstinājām arī ar Latvijas aktīvo senioru darbu, stāstot par Mazsalacas senioru biedrības „Atbalss” aktivitātēm un Gulbenes pašvaldības iniciēto senioru brīvprātīgā darba projektu.

Visas projekta laikā iepazītās idejas apkopotas vienviet un izdota labo prakšu brošūra, kas lasāma arī latviešu valodā gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Ar brošūras elektronisko versiju aicinām iepazīties šeit.

Projekta laikā katram no projekta partneriem bija jāpārņem vismaz viena iepazītā labā prakse senioru tūrisma attīstībai un jāievieš savā reģionā. Ļoti veiksmīga izvērtās no Spānijas aizņemtā ideja par senioriem, kas Granadas pilsētas Zinātniskajā muzejā strādā par brīvprātīgajiem gidiem un vada ekskursijas, kā arī iekārto ekspozīcijas. Veiksmīgas sadarbības rezultātā Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Amatas novada pašvaldību un tūrisma informācijas centru organizēja mācības, kuru rezultātā 14 seniori no Amatas novada kļuva par brīvprātīgajiem ekskursantu pavadoņiem, sevi nosaucot par Amatas pagastu stāstniekiem. Pavadot grupas, vietējie seniori dalās ar atmiņām, pieredzi un zināšanām par faktiem un liecībām, kuras labi pārzināt var tikai vietējie iedzīvotāji. Tāpat seniori tūristiem piedāvā ekskursijas brīvā dabā, stāstot par tur sastopamām dabas veltēm, dzīvnieku pasauli utt. 

Kopumā projekta laikā uzkrātās zināšanas tiks izmantotas arī turpmāk, lai seniori tūrisma objektos Vidzemē justos gaidīti.

Par projektu: Šogad projekts „TOURage” iekļuvis 20 labāko Eiropas tūrisma projektu vidū, kas veicina ilgtspējīgu tūrisma attīstību Eiropas Savienībā. Projekts “Tourage” tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG IV C programmas. Projekts apvieno 11 partnerus no Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Latvijas, Polijas, Slovākijas un Spānijas. Vadošais projekta partneris - Ziemeļkarēlijas reģions Somijā. Projekta “Tourage” mērķis ir veicināt reģionālo attīstību, popularizējot senioru tūrismu un aktīvu, veselīgu novecošanu. Projekta mērķis ir izglītot tūrismā iesaistītās puses (uzņēmumus, to darbiniekus, tūrisma informācijas centru darbiniekus, pašvaldību speciālistus utt.) un, ņemot vērā nākotnes tendences tūrismā un labās prakses piemērus, veicināt senioru tūrisma attīstību.

Papildu informācija: Anita Āboliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 29454752, e-pasts: [email protected]

Vairāk par projektu „TOURAGE” latviešu valodā šeit.
Oficiālā projekta lapa: www.tourage.eu 
Meklē mūs arī Facebook: https://www.facebook.com/tourage.eu