Valmieras TIC pakalpojumi ar kvalitātes zīmi „Q–Latvia”

13.01.2016

2015.gada nogalē Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC) atkārtoti saņēma tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes “Q–Latvia” lietošanas termiņa pagarinājumu, ko izsniedza kvalitātes sistēmas "Q–Latvia" uzraudzības komisija.

Q-Latvia” ir kvalitātes sistēma, kas izveidota ar mērķi celt viesmīlības kultūru un tūrisma pakalpojumu kvalitāti Latvijā, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, tādējādi veicinot arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju un reputāciju. "Q–Latvia" kvalitātes zīme tiek izsniegta uz 5 gadiem, bet atkārtotas uzraudzības procedūras tiek veiktas katru gadu.
 
Valmieras Tūrisma informācijas centrs “Q–Latvia” kvalitātes zīmi saņēma 2012.gada jūnijā un tā ir spēkā līdz 2017.gadam. Lai tas notiktu, tika ieguldīts darbs, pierādot tūrisma informācijas centra darbības atbilstību “Q–Latvia” principiem, vērtībām un nosacījumiem, īpaši akcentējot kvalitātes pilnveides rīcības un to īstenošanas efektivitāti. Kopumā ieguvēji no “Q–Latvia” kvalitātes sistēmas ir gan  tūrisma informācijas centra apmeklētāji, gan arī darbinieki. Apmeklētāji saņem augstvērtīgu pakalpojumu, bet darbiniekiem tā ir iespēja uzturēt labu reputāciju tūrisma nozarē un profesionāli pilnveidoties. Turklāt “Q–Latvia” kvalitātes zīme nodrošina iespēju iekļauties nacionālajos un starptautiskajos tūrisma informatīvajos materiālos un mārketinga aktivitātēs, ko izdod Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA).
 
Jāatzīmē, ka Valmieras pilsētas pašvaldībai 2015. gada novembrī tika piešķirts arī kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001:2015, kas attiecas arī uz Valmieras Tūrisma informācijas centra nodrošinātajiem pakalpojumiem – informācijas sniegšanu par tūrisma galamērķi, gidu darbības un pakalpojuma nodrošināšanu un vienotā galamērķa vortāla visit.valmiera.lv uzturēšanu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iluta Bērziņa
Valmieras Tūrisma informācijas centra
 tūrisma projektu vadīja                  
                                             [email protected]
Mob. tālr.: 29140488