Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētas svētkos

09.05.2018

Valmieras pilsētā 2018.gada 27., 28. un 29.jūlijā notiks Valmieras pilsētas svētki. Lai kuplinātu svētku programmas pasākumus, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pieteikties ielu tirdzniecības veicējus, kuri vēlas sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Pretendentu pieteikumu iesniegumu iesniegšana ir laika periodā no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 25.maijam plkst.16.00.

Pieteikuma iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi, vēršoties pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
  • pa pastu, nosūtot vēstulē pašvaldībai Lāčplēša ielā 2 Valmierā (nosūtīšanas pasta zīmogs ne vēlāk kā 21.05.2018.);
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]

Pieteikšanās kārtības nolikums šeit.

Pieteikuma iesniegums šeit.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas šeit.

Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai: Evija Stračinska, tālrunis: 64228430,  25618630, e-pasts: [email protected]