Tuvojas jaunā peldbaseina atklāšana

15.08.2018

Ir noslēgusies jaunā Valmieras peldbaseina būvniecība. Ar svinīgu pasākumu, piedaloties izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, baseina atklāšana tiek plānota 28.septembrī.

Šobrīd lielajā baseinā pakāpeniski tiek pildīts ūdens, notiek baseina ūdens tehnoloģisko iekārtu regulēšana un pārbaude. Augustā turpinās arī atbildīgo institūciju saskaņojumu saņemšana baseina pieņemšanai ekspluatācijā. Tāpat augustā paredzēta baseina sertifikācija tā atbilstībai nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību (saskaņā ar Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) prasībām) peldēšanā organizēšanas minimālajām prasībām. Prasības aptver baseina, laika uzņemšanas iekārtu un palīgtelpu novērtējumu.
Ir jāsaņem arī Sabiedrības veselības aģentūras saskaņojums baseina ūdens atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par ēkas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.  Visi ar baseina būvniecību saistītie dokumenti un atbilstības saskaņojumi tiek sūtīti izvērtēšanai Latvijas Republikas Būvniecības valsts kontroles birojam.
Jaunais peldbaseins ir ar astoņiem 25 metrus gariem celiņiem, kuru dziļums ir no 1,2 metriem līdz 2,3 metriem. Jaunajā peldbaseinā ir arī divi mazie – 8×12,5 metru baseini, kuru dziļums ir 0,9 metri. Mazākajos baseinos bērni varēs apgūt peldētprasmi. Skatītājiem ir izbūvētas tribīnes ar 300 vietām. Peldbaseina kompleksā izveidota arī sportistu rehabilitācijas zona ar pirtīm un terapijas kabinetiem, ģērbtuves ar 300 vietām, medicīnas kabineti, treneru kabineti, Valmieras Bērnu sporta skolas un tehniskās telpas, kā arī sausā treniņu zāle.
Baseina būvniecības projekta pasūtītājs ir Valmieras pilsētas pašvaldība, projektu realizēja SIA “Arčers”, būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”, autoruzraudzību – pilnsabiedrības “ISB/NAMS” biedrs SIA “Nams”. Baseina būvniecību uzrauga arī Latvijas Republikas Būvniecības valsts kontroles birojs. Baseins tika būvēts, izmantojot 5,4 miljonus eiro valsts mērķdotāciju.
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Tālr.: 64210682; 26495997