Realizēts Rubenes baznīcas teritorijas labiekārtošanas projekts

30.10.2018

Oktobra sākumā Rubenes draudze realizējusi projektu "Rubenes teritorijas labiekārtošana", kura rezultātā labiekārtots baznīcas dārzs un baznīcai pieguļošā teritorija. Projekta ietvaros veikta bīstamo koku izzāģēšana, sakopts baznīcas dārzs. Ap dievnama teritoriju iestādīti koki un izvietoti vairāki soliņi, kā arī izvietota dēļu laipa, kas ved visapkārt Rubenes baznīcai veidojot ''balto ceļu".

Projektā veiktie darbi ne tikai uzlabojuši Rubenes baznīcas teritorijas vizuālo pievilcību, bet sekmējuši cilvēku ar īpašām vajadzībām un ģimeņu ar bērnu ratiņiem pārvietošanos teritorijā. Dārzs jeb “baltais ceļš”, kā jau vēsta nosaukums veidots no apstādījumiem, kam dominējošā krāsa ir baltā, tādējādi akcentējot baznīcas sniegto mieru un simbolizējot garīgo pasauli. Lai to paveiktu, šogad tiks veikta teritorijas līdzināšana, celmu frēzēšana, sauso un bojāto koku izņemšana. Līdztekus “baltajam ceļam” tiks veikti arī citi teritorijas uzlabošanas darbi.

Tā kā dievnamam piekļaujošā teritorija pieder gan draudzei, gan Kocēnu novada domei, tad arī pašvaldība aktīvi iesaistījusies šīs teritorijas pievilcības veicināšanā līdzfinansējot šo projektu.

Projekts īstenots ar Vietējās rīcības grupas "No Salacas līdz Rūjai" atbalstu un līdzfinansējumu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas, Kocēnu novada domes un Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes.

Rubenes draudzes mācītājs Artis Eglītis aktīvi strādā pie ziedojumu piesaistīšanas. Ziedotāji ir tikuši aicināti uz Ziedotāju brokastīm, kuras gatavoja Helēna Andersone, tāpat tikušas organizētas Ziedotāju pusdienas, kuras pasniedza Evija Nagle. Uz katru pasākumi tika aicināti aptuveni 20 viesi, gan uzņēmēji, gan Rubenes draudzes atbalstītāji. Rubenes draudzes ziedojumu piesaistīšanā artavu snieguši arī vairāki mūziķi dāvinot koncertprogrammas, tajā skaitā draudzes locekles Samanta Tīna un Marta Ritova. Atbalsts baznīcas draudzei ir arī Kocēnu novada domes rīkotie pasākumi baznīcā un baznīcas dārzā, piemēram Indriķa diena, Baznīcas nakts, Nakts koncerti u.c.

Projekta plānojuma autors ir SIA "Laba vide" un Jānis Lubgans, kurš ir arī tehniskā projekta autors. Būvdarbu izpildītājs SIA "Latvija Ceļi".

Par Baltā dārza tapšanu rūpējās un to izveidoja kocēnietes Alda Ozola un Kristīne Čakste.

Projekta "Rubenes teritorijas labiekārtošana" kopējās izmaksas 37 951,46. No kurām Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas finansējums ir 27 000,00 EUR, Kocēnu novada domes finansējums 4079,00 EUR, bet Rubenes draudzes finansējums 6872,46 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Kristers Blūms
Kocēnu novada domes
Attīstības nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciālists
Mob.tel.: 27333921