Aicinām izteikt viedokli par Valmieras pilsētas sabiedrisko transportu

15.11.2018

Lai pilnveidotu pakalpojuma sniegšanu un apzinātu viedokļus, aicinām piedalīties aptaujā par Valmieras pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar pilsētas maršrutu sabiedriskā transporta pakalpojumiem un to pieejamību.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti maģistra darba "Klientu skaita palielināšana Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" ietvaros imitācijas modelēšanai un iesniegti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam, lai tos iespēju robežās izskatītu un ņemtu vērā ieteikumus plānojot maršrutus un laika grafikus.

Aptauja tapusi Vidzemes Augstskolas maģistra programmas "Sociotehnisku sistēmu modelēšana" pētījuma darba ietvaros. Aizpildīšana aizņems piecas minūtes un ir anonīma.

Saite uz aptauju: https://goo.gl/forms/9pLdntMY7eCD8Ktk1

Plašāka informācija:
Laura Ozola
Vidzemes augstskolas Maģistra programmas
"Sociotehnisku sistēmu modelēšana" studente