Kocēnu novadā norisināsies vingrošanas nodarbības pieaugušajiem

31.01.2019
Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta finansēta projekta ietvaros Kocēnu novada pašvaldība šogad turpinās īstenot iedzīvotāju veselību veicinošas aktivitātes.
 
Februārī visos Kocēnu novada pagastos sāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem no sociāli mazaizsargātām grupām.
Nodarbību grafiks:
Dauguļos (Ziemeļvidzemes internātpamatskolas ēkā) – pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 - 4. un 18. februārī, 4. un 18. martā, 1. un 15. aprīlī;
Bērzainē (Bērzaines tautas namā) - pirmdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 - 4. un 18. februārī, 4. un 18. martā, 1. un 15. aprīlī;
Zilākalnā (Zilākalna kultūras namā) – otrdienās no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.30 – 5. un 19. februārī, 5. un 19. martā, 2. un 16. aprīlī;
Rubenē (Rubenes pamatskolā) – otrdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 - 5. un 19. februārī, 5. un 19. martā, 2. un 16. aprīlī;
Dikļos (Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā) - otrdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30 - 5. un 19. februārī, 5. un 19. martā, 2. un 16. aprīlī;
Vaidavā (Vaidavas kultūras un amatniecības centrā) – ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.30 – 7. un 21. februārī, 7. un 21. martā, 4. un 18. aprīlī;
Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) - ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 – 7. un 21. februārī, 7. un 21. martā, 4. un 18. aprīlī.
 
Nodarbības vadīs treneris Normunds Bucenieks.
 
2019. gadā projekta ietvaros norisināsies arī psihologa lekciju kurss bērniem un viņu vecākiem, vingrošanas nodarbības Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu, kā arī 6. klases audzēkņiem, un jauniešu seksuālās veselības veicināšanas nodarbības Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7. - 9. klašu audzēkņiem.
 
Projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.
 
Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Upīte
Kocēnu novada domes
Attīstības nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel.: 26115449