Izveidota Kocēnu novada sporta slavas zāle

07.03.2019

Kocēnu novada dome, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētu projektu, Kocēnu sporta namā izveidojusi Kocēnu novada sporta slavas zāli.

Projekta “Smelies spēku Kocēnu sporta slavas zālē!” ietvaros Kocēnu sporta nama vestibilā zem skatītāju tribīnēm, kas līdz šim tika maz izmantots, pēc mākslinieka Tālivalža Langenfelda skicēm uzņēmums “Būvmanis” izveidojis slavas zāli, kuras noformējums rada vizuālu un asociatīvu sasaisti ar Kokmuižas pils kompleksa vēsturisko būvi - klēti, kurā mūsdienās atrodas sporta nams.

Kocēnu novada sporta slavas zālē izstādīti florbola komandu “Vaidava” un “Rubene” vairāk nekā 24 gadu laikā izcīnītie kausi un medaļas, kas līdz šim atradās dažādās vietās, bet tagad, līdz ar projekta īstenošanu, atradīsies vienkopus un būs publiski aplūkojami. Tāpat būs apskatāmi vēsturiskie un mūsdienu formas tērpi ar spēlētāju parakstiem, planšetēs publicēta informācija par dažādām ar sportu saistītām personām Kocēnu novadā – treneriem, tiesnešiem, spēlētājiem, līdzjutējiem, tādējādi parādot sporta pievilcību, kā arī atspoguļojot darbu, kas jāiegulda, un ceļu, kas jāveic, lai nonāktu līdz gandarījumam par sasniegto, un motivējot jaunos sportistus.

Ivars Jēkabsons, Kocēnu sporta skolas sporta zāļu pārvaldnieks:

“2015. gadā svinējām florbola 20 gadu jubileju Kocēnu novadā, tam par godu izveidojām izstādi ar izcīnītajiem kausiem, medaļām un diplomiem. Secinājām, ka izstādāmais materiāls ir milzīga apjoma un ir grēks to slēpt pa stūriem. Bieži mēs esam kautrīgi, lai paši sevi palielītu, bet šoreiz, kad izveidota Kocēnu novada sporta slavas zāle, ikvienam ir iespēja iepazīties ar sasniegto daudzu gadu garumā. Kādam tā būs gremdēšanās atmiņās par laiku, kad bija jauns un stiprs, bet jaunajiem tā būs motivācija cītīgāk trenēties un pašam iekļūt slavas zālē.”

Lai gan ekspozīcija pamatā veltīta florbolam, tās veidotāji neizslēdz iespēju tajā izvietot arī materiālus par novada sportistu panākumiem citos sporta veidos.

Projekta kopējās izmaksas ir 17 629,74 EUR, no kuriem 14 400 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Projekta pieteikums tika iesniegts vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER pieejas projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Upīte
Kocēnu novada domes
Attīstības nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel.: 26115449