Skatu terase Valmierā – Latvijas Ainavu arhitektūras balvas laureāte nominācijā ĀRTELPA

27.09.2019
Starptautiska žūrija atzinīgi novērtējusi objektu “Gājēju ceļš un skatu terase Atpūtas parkā Valmierā” nominācijā “Ārtelpa”, tai piešķirot Latvijas Ainavu arhitektūras balvu 2019. Objekta autors ir SIA “DJA”, arhitekts Didzis Jaunzems.
Augstais novērtējums pirmajā Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas rīkotajā Latvijas Ainavu arhitektūras balvas konkursā saņemts starptautiskās žūrijas vērtējumā, kā galveno kritēriju izvirzot izcilību. Novērtējumu veica IFLA (International Federation of Landscape Architects) prezidents, ainavu arhitekts James Hayter  (Austrālija), Norvēģijas biroja Snøhetta partnere Jenny B. Osuldsen, Igaunijas ainavu arhitektu savienības prezidente, ainavu arhitekte Kristiina Kupper, Lietuvas ainavu arhitektu asociācijas prezidents, ainavu arhitekts Mantas Pilskauskas.
 
Skatu terase Valmierā bija jaunākais no pieteiktajiem darbiem, jo tās būvniecība tika pabeigta tikai šīs vasaras vidū.
 
Latvijas Ainavu arhitektūras balva šogad pirmo reizi tika piešķirta nominācijās ”Ārtelpa” un “Personības un procesi”, lai apkopotu pēdējos 10 gados Latvijā radīto ainavu arhitektūru. Kopā saņemts 81 pieteikums, ko vērtēja nacionālā un starptautiskā žūrija.
 
Pirmās Latvijas Ainavu arhitektūras balvas “Dižbalvu” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķīra kategorijai Ilgtspējīga ārtelpa – Bulvāru lokam – Rīgas kanālmalas apstādījumiem, kuru izveide uzsākta jau 1856.gadā pēc pilsētas aizsargmūru nojaukšanas un kuru attīstību ilgus gadus vadījis izcilais Georgs Kūfalts, jaunāko rekonstrukcijas projektu izstrādāja ainavu arhitekte Gundega Lināre. Pašlaik tos apsaimnieko pašvaldības SIA “Rīgas meži” nodaļa “Rīgas dārzi un parki”.
 
Balvu par mūža ieguldījumu pasniedza Gundegai Linārei, Aijai Mellumai, Silvijai Rubenei un Imantam un Laumai Lancmaņiem.
 
Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu skate, kura tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums – veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu, kā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.
 
Starptautiskā žūrija no 11. līdz 13.septembrim vērtēja nacionālās žūrijas izvirzītos laureātus un no tiem izvēlējās balvas laureātus un piešķīra Dižbalvu. Katrā darbā tika izceltas dažādas kvalitātes saskaņā ar darbu kategorijām, bet uz visiem tika attiecinātas trīs galvenās kvalitātes – ideja, meistarība, rezultāts –,  kuras ir izcilu ainavu arhitektūras darbu pamatā.
 
Ideja nozīmē vietas vai procesa izaicinājumu, priekšzīmīgu, pārdomātu un saskaņotu stratēģisku risinājumu, vietas stāstu veidošanu.
 
Meistarība  ir  izcila prasme rūpīgi radīt oriģinālus, pret vidi jūtīgus, savstarpēji vienotus, lietderīgus un harmoniskus risinājumus un komunikācijas spējas ar vietas pārveidošanas procesa dalībniekiem.
 
Rezultāts ir vides pārveidošanas labās prakses piemērs ar tādām paliekošām vērtībām kā ilgtspējība un sabiedriskais nozīmīgums.
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Melece
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Mob. tālr.: 26553317