Kursi "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei"

23.01.2020
Programmā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji un citi interesenti.
 
Norises vieta un adrese: Valmieras 5.vidusskola, Raiņa iela 3, Valmiera
Norises laiks:  2020. gada 5., 20., 25. februārī, 11. un 25. martā no 10.00 - 17.00
Interesentus aicinām līdz pieteikties līdz 28. janvārim, rakstot [email protected]   (Daila Ranše, Valmieras grupas koordinatore)
Vietu skaits ierobežots!
Programmas mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu* integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.
 
 
 
Programmas saturs:
  • Globālo procesu izpausmes Latvijā, migrācija
  • Ieceļošanas un uzturēšanās tendences: Latvijas tiesību normas un prakse
  • Kā mediju veidotā realitāte ietekmē sabiedrības uzskatus un vērtības
  • Identitāte un mijiedarbība. Kāpēc esam tādi, kādi esam? Kā kultūra mūs veido?
  • Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo
  • Sociālo prasmju pilnveide dažādības izpratnē
  • Komunikācijas loma un ietekme starpkultūru saskarsmē
  • Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība
  • Resursi tālākai padziļinātai tēmas apguvei
Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par 30 h profesionālo pilnveidi.
Vairāk informācijas par projektu IAC mājas lapā http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/.
 
*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.