Aicina pieteikties Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvai

14.10.2020

COVID-19 pandēmija ir akcentējusi tūrisma ekonomikas globālo dimensiju un nepieciešamību pēc koordinētas politikas vietējā, nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī, lai izveidotu ilgtspējīgāku un izturīgāku tūrisma ekonomiku, atbalstītu pāreju uz videi draudzīgu tūrisma ekonomiku tuvākajā nākotnē.

Šajā kontekstā konkursa rīkotāji (ES Stratēģijas Baltijas jūras reģions (turpmāk EUSBSR), Baltijas jūras tūrisma centrs ciešā sadarbībā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas un inovāciju ministrijas Tūrisma politikas nodaļu) redz nepieciešamību atbalstīt atveseļošanos un veidot ilgtspējīgas un izturīgas tūrisma sistēmas attīstību. Tūrismam ir liels potenciāls sniegt labumu galamērķiem, taču ir jānodrošina piemērots līdzsvars starp ietekmi uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu. Nepieciešami novatoriski politikas risinājumi, lai ilgtspējību integrētu tūrisma politikā un uzņēmējdarbības praksē, novērstu potenciāli kaitīgo ietekmi uz dabisko vidi un maksimāli palielinātu ieguvumus uzņēmēju kopienām. COVID-19 krīze sniedz iespēju pārdomāt tūrisma sistēmu, lai veicinātu pāreju uz zemu oglekļa emisiju, kas būs nepieciešams, lai nākotnē, JAUNAJĀ REALITĀTĒ , izveidotu spēcīgāku, ilgtspējīgāku, izturīgāku un videi draudzīgāku tūrisma ekonomiku.

Ilgtspējīga tūrisma balvu kategorijas un dalībnieki

Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balva tiecas novērtēt sasniegumus ilgtspējīga tūrisma attīstības jomā Baltijas jūras reģionā, kā arī pozitīvas pārmaiņas un tūrisma biznesa pārveidošanu COVID-19 laikā un pēc tā. Paredzams, ka pretendenti norādīs un apliecinās, kā viņu aktivitātes ir saistītas un veicina ilgtspējīgu tūrisma attīstību, pozitīvu un perspektīvu tūrisma transformāciju Baltijas jūras reģionā. Tikai Baltijas jūras reģiona valstis ir tiesīgas pretendēt Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvai. Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvā tiks atzīti sasniegumi šādās kategorijās:

 • ilgtspējīgākais galamērķis;
 • ilgtspējīgākais produkts un neparastākais pakalpojums;
 • ilgtspējīgākais privātais tūrisma pakalpojumu sniedzējs (bizness).

Ilgtspējīgākā galamērķa kategorijā par tūrisma galamērķi uzskata:

 • pilsētas;
 • pašvaldības;
 • kopienas;
 • aizsargājamās teritorijas;
 • tūrisma objektu kopu;
 • jebkuru citu vietu vai darbību kopu, ko apmeklētāji uztver kā tūrisma galamērķi.

Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvas var saņemt visi produktu un pakalpojumu sniedzēji ilgtspējīgāko produktu un ārkārtas (COVID perioda) pakalpojumu kategorijā. Tie var ietvert, bet neaprobežojas ar:

 • ēdināšanas iestādēm;
 • naktsmītnēm;
 • tūrisma operācijām;
 • tūrisma informācijas centriem;
 • amatniecības centriem;
 • tūrisma apskates objektiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Jebkurš produktu un pakalpojumu sniedzējs var piedalīties Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvās ilgtspējīgāko produktu un ārkārtas (COVID perioda) pakalpojumu kategorijā. Tie var ietvert, bet neaprobežojas ar:

 • ēdināšanas iestādēm;
 • naktsmītnēm;
 • tūrisma operācijām;
 • tūrisma informācijas centriem;
 • amatniecības centriem;
 • tūrisma apskates objektiem un pieredzes sniedzējiem;

Privātajiem uzņēmumiem ir jāsniedz taustāmi pierādījumi par ilgtspējīgas tūrisma uzņēmējdarbības praksi, procesiem, pakalpojumiem un produktiem.

Ilgtspējīga tūrisma konkursa process: pieteikšanās un atlase

Viss ilgtspējīga tūrisma balvas pieteikšanās un atlases process notiek tiešsaistē. Šāda pieeja nodrošina vienlīdzīgas dalības iespējas visās valstīs, atbilst objektivitātes principam un iezīmē organizatoru apņemšanos uzturēt ilgtspējību.

Ilgtspējīga tūrisma balvu atlases komiteja

Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga tūrisma balvu atlases komiteju veido pa vienam pārstāvim no CBSE, Eiropas Ceļojumu komisijas, Tūrisma politikas jomas koordinatora, Baltijas jūras tūrisma centra, Dānijas, Igaunijas, Somijas,

Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas un Zviedrijas, ES projekta “Jauniešu tīklošana ilgtspējīgai tūrisma attīstībai Baltijas jūras reģionā” un Tūrisma politikas jomas koordinators.

Ar detalizētākiem ilgtspējīga tūrisma balvas atlases kritērijiem un pieteikšanās kārtību iepazīsties aprakstā angļu valodā.

Lai pieteiktos, aizpildītu pieteikšanās anketu līdz 2020. gada 31 oktobrim jāsūta uz e-pastu [email protected]

Pieteikšanās anketa

 

Kristīne Mickāne
Vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 29839422
E-pasts: [email protected]