Gaismas stāsts uz Sv.Sīmaņa baznīcas sienas

Paldies dzejniekam Henrikam Eliasam Zēgneram, pianistam Vestardam Šimkus, mākslas kopprojekta idejas autoram un multimediju režisoram Mārim Kalvem, skaņu režisoram Ernestam Ansonam, aktieriem Ievai Puķei un Aigaram Vilimam par skaisto stāstu - 3D multimediālu projekciju “Sajust Latviju”! Stāsta nesējs bija Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca, skatītājam nododot vienreizīgumu un brīnumu. Tas dāvināja apliecinājumu, ka, lai ko nestu rītdiena, spēks ir mūsu saknēs, bet mieru un drošības sajūtu varam rast tajā īpašajā vietā uz zemes, ko saucam par mājām. Projektu realizēja SIA "Kalvestudija", SIA “Story Hub” ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu. Sadarbības partneri: SIA “VPT Grupa”, Valmieras Drāmas teātris, Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca, Ernests Ansons.