Magazīna parādu birka – aizdevuma dokuments līdz 19. gadsimtam

Divi kopā saderīgi kociņi, uz kura četrām šķautnēm iegrebtas dažādas zīmes un ornamenti – ar šādu 19. gadsimta dokumentu, kas Pantenes muižā atrasts jau pirms 30 gadiem, Valmieras muzejs iepazīstina ReTV Ziņas.