Kultūra un vēsture

Mākslas "Galerija Laipa"
Mākslas "Galerija Laipa"

Kontakti:

  • Valmiera
  • Stacijas iela 37
  • -
  • +371 26169449
  • GPS 57.5254382,25.4368737

Mākslas "Galerija Laipa"

Pievienot maršrutam

Mākslas "Galerija Laipa” Valmierā darbojas kopš 1993. gada. Tās mērķis ir sekmēt dažādas mākslas izpausmes Vidzemes reģionā un veicināt to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.
 
Īsā vīzija
Vidzemes mākslas Meka. Tramplīns un rupors jaunajiem māksliniekiem. Laipa uz kuras satikties, baudīt un iedvesmoties!
 
Apraksts
Latviskajam vārdam Laipa ir visumā plaša semantiska nozīme, kas apliecina noteiktu jēdzieniskumu gan priekšmetiskā aspektā, gan arī garīgajā un mentālajā izteiksmē. Laipa ir gan tā vieta, kur atsēsties rēnā novakarē, kā arī kā tilts uz jaunām atklāsmēm neizmērojamos izziņas procesos sevis bagātināšanai.
Savukārt, mākslas „Galerija Laipa” ir vieta, kur droši patverties no ikdienas rutīnas uzliktajiem rāmjiem un rast iespēju pilnveidot savu erudīciju visplašākajās kultūras jomās – mākslas tapšanas pocesu izzināšanā, kultūrvēsturē, mūzikā un daudzos citos cilvēka radošās domas fenomenos.
Ir vērtības un lietas, kas neprasa nedz īpašus ieguldījumus, nedz lielu laika patēriņu, bet neatgriezeniski kāpina mūsu inteliģences un erudīcijas bagāžu, sniedzot nenovērtējamu alternatīvu ikdienišķajai vienmuļībai, paplašinot garīguma apvāršņus un nenosakot to robežas.
Galerija pilda vidutāja lomu starp māksliniekiem un sabiedrību, regulāri organizējot izstādes, iniciējot un īstenojot dažādas mākslas aktivitātes un iesaistoties vietējās un citvalstu kultūras norisēs. Galerija ne tikai nodrošina profesionālās mākslas pieejamību pilsētā un reģionā, bet darbojas arī kā projektu organizācija, kura veido, uztur un attīsta vietējiem un starptautiskiem kultūras procesiem labvēlīgu vidi.
 
Skatīts: 20857