Turpina atvieglojumus ielu tirdzniecības organizēšanai Valmierā

28.04.2021
Ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatība nesamazinās, Valmieras pilsētas pašvaldība turpina atbalsta pasākumus uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Lai atvieglotu ielu tirdzniecības organizēšanu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valmierā, pašvaldības dome lēmusi laikā līdz 31.decembrim turpināt nepiemērot pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
Ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai publiskās vietās, uzņēmējam un saimnieciskās darbības veicējam Valmierā ir jāsaņem pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja.  Ielu tirdzniecība pašvaldībā tiek organizēta atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 27.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.283 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”.
 
Nodevas likmi tirdzniecībai publiskās vietās Valmierā nosaka atbilstoši 26.04.2018. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”. Atbilstoši pašvaldības domes 25.03.2021. lēmumam uz laiku tiek turpināts nepiemērot šo noteikumu 3., 4. un 5. punktā noteikto nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās. 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Tālr.: 64210682; 26495997