JAUNBURTNIEKU BAZNĪCA – SAIETA NAMS

Bērzaines saieta namā regulāri norisinās svinīgi piemiņas pasākumi, dievkalpojumi, vietējās draudzes pasākumi un garīgās mūzikas koncerti.

Pie Bērzaines saieta nama uzstādīts piemiņas akmens Ceļš svešumā, kas veltīts izsūtītajiem bērzainiešiem – padomju represiju upuriem un tiem, kuri bija spiesti pamest savas dzimtās mājas.

Enciklopēdijas Latvijas luterāņu baznīcas autors Vitolds Mašnovskis (2. sējums, 2006) pētījumā par dievnamu rakstījis, ka [..] muižas īpašnieks J. fon Smolians 20. gadsimta sākumā muižas parkā bija uzcēlis lūgšanu namu bez torņa, kurā muižas stārasts katru svētdienu nolasīja sprediķi, bet mācītājs divas reizes gadā vadīja dievkalpojumu. Mācītājs Reinholds Meijers pēc atnākšanas uz Burtniekiem 1910. gadā sāka katru mēnesi Jaunburtniekos noturēt dievkalpojumu. 1912. gadā fon Nolkens draudzei dāvināja divas pūrvietas (7,2 ha) zemes, lai uz turieni pārvietotu baznīcu un iekārtotu blakus tai kapsētu. Tajā pašā gadā iesvētīja jauniecelto baznīcu un kapus. 1913. gadā draudzes telpai piebūvēja zvanu torni; zvanu atlēja jau gadu iepriekš [..]

Navigēt
Bērzaines pagasts
GPS 57.612562, 25.205464
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux