Burtnieku ezers un tā publisko atpūtas zonu izmantošana

Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Pa plašo ezera akvatoriju ikdienā pārvietojas ne tikai ar laivām, bet arī ar vēja dēļiem, ūdens motocikliem, kruīza kuģīti, SUP dēļiem u.c. Ja ezerā vietas pietiek visiem, tad lielākās domstarpības rodas krastā. Lai savienotu dažādās atpūtnieku intereses, Valmieras novada pašvaldības dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”. Tie nosaka kārtību, kādā Burtnieku ezerā un piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, prasības publisko atpūtas zonu izmantošanai, kā arī vietas, kur veicama zveja un zivju izkraušana.

Noteikumos ir iestrādātas vairākas praktiskas nianses, ar kurām aicinām iepazīties pirms došanās uz ezeru, lai nerastos lieki pārpratumi.

  • Par kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanu ūdenī

Automašīna Burtnieka ezera krastā pie laivu kanāliem drīkst atrasties tikai uz to laiku, kamēr kuģošanas līdzeklis vai peldlīdzeklis tiek nolaists ūdenī. Pietauvojot, nolaižot ūdenī vai izceļot krastā kuģošanas līdzekli vai peldlīdzekli, automašīna nedrīkst atrasties ūdenī.

Aicinām ievērot Burtnieku ezera publiskajās atpūtas zonās ievērot uzstādītās ceļazīmes, kuras izvietotas gan ievērojot vides aizsardzības prasības, gan domājot par ērtu infrastruktūras izmantošanu visiem publisko atpūtas zonu lietotājiem.

  • Ūdens satiksmes dalībniekiem

Maksimālais kuģošanas ātrums publisko atpūtas zonu tuvumā ir 5 km/h (2,7 mezgli). Ar kuģošanas līdzekli no ezera puses aizliegts tuvoties publiskajai atpūtas zonai līdz  10 metriem pirms publiskās atpūtas zonas norobežojošām bojām, izņemot ārkārtas situācijas.

Ūdens satiksmes dalībniekiem ir aizliegts:

•    Izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus, tai skaitā airu laivas;

•    Nogremdēt ezerā kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai mehāniskos transporta līdzekļus.

Ezerā vai tiešā tā tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai ūdens sporta sacensību norises laikā pašvaldība var ierobežot vai aizliegt kuģošanas satiksmi, informējot par satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu vismaz 5 darba dienas iepriekš, publicējot informāciju interneta vietnē www.valmierasnovads.lv.

  • Par kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu novietošanu

Lai novietotu peldlīdzekli vai kuģošanas līdzekli Burtnieku centra kanālā vai un Matīšu kanālā, ir nepieciešams iesniegt pašvaldībā aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas pieejama šeit.

Jāņem vērā, ka katrs īpašnieks kuģošanas līdzekļu stāvvietā var izvietot divus kuģošanas līdzekļus vai peldlīdzekļus (airu laiva, SUP dēlis u.tml.). Bez saskaņojuma tos var novietot uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot informāciju par novietošanas laiku un īpašnieka kontaktinformāciju.

  • Rekreācijas pakalpojumu sniedzējiem

Kuģošanas līdzekļiem un peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida komercdarbības veikšanai, pa Burtnieku ezeru atļauts kuģot, saņemot pašvaldības saskaņojumu. Iesnieguma veidlapa saskaņojuma saņemšanai šeit.

Tāpat komercdarbības veicēja pienākums ir nodrošināt kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu, kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī informēt par Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu” prasībām.

Jāatceras, ka izvietojot pakalpojumu sniegšanai paredzētas būves (laipas, piestātnes, peldbūves u.tml.) uz pašvaldībai piederošas zemes, nepieciešams saskaņot to novietojumu ar pašvaldību, kā arī slēgt nomas līgumu. Būves īpašniekam ir pienākums nodrošināt būves un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

  • Drošība

Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi, jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai pašvaldības policijas operatīvās informācijas centra numuru 8484.

Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu” pieejami šeit.

Informāciju sagatavoja: Evija Ozola, Valmieras novada pašvaldības, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Dabas resursu pārvaldības nodaļas, Vecākā vides speciāliste, T. 26327031

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux