Turism arvudes ja faktides Valmiera maakonnas 2022. aastal

Igal aastal vaatame tagasi varem tehtule, analüüsime andmeid, et nende põhjal planeerida järgmise aasta tegevusi. Valmiera maakonna turismiamet on kogunud 2022. aasta maakondlikud turismiandmed Valmiera maakonna turismiobjektide, Valmiera turismiinfokeskuse külastuste, maakonna turismiveebi visit.valmiera.lv ja sotsiaalmeedia kohta.

2022. aasta algas Covid-19 pandeemia piirangute varjus, kuid siiski eeldati helgemat tulevikku. See kajastub ka kogutud andmetes – mõnes piirkonnas on saavutatud samad statistilised andmed, mis enne pandeemiat. Samal ajal on suurem nõudlus turismiinfo järele digitaalsel kujul. 

Võrreldes eelmiste aastatega, mil Valmiera turismiinfokeskus (edaspidi Valmiera TIK) oli avatud aastaringselt, takistasid kevadel pandeemiapiirangud piiramatul arvul inimeste ruumides viibimist. Samuti muudeti 2021. aastal võrreldes teiste aastatega Valmiera TIKi tööaegu, mis avaldas mõju turismikülastajate voogudele. Valmiera TIK teenindas isiklikult 3500 külalist, 291 huvilist konsulteeriti kirjavahetuse teel ja 630 huvilist teavitati telefoni teel. Seoses Covid-19 mõjuga ja digitaliseerimise ajastuga kahanes külastajate arv 5,89%. On loomulik, et väliskülastajate arv on jätkuvalt vähenenud. Peale Covid-19 piirangute tühistamist on rahvusvahelise turismi voog taastunud. Välisreisijate seas on püsivate liidrite hulgas külalised Eestist, kes moodustavad välisreisijate koguarvust ligi poole (42,73%). Ka Saksamaa (2021. aastaga võrreldes 114,29% tõus), Leedu ja Soome (2021. aastaga võrreldes 200% tõus) on nende riikide hulgas, kust reisijad on aktiivsemalt Valmiera maakonna turismiinfot küsinud. Infopäringute arvu osas on suur kasv Inglismaa ja Ukraina elanikelt. Ukraina osas on see  seotud sellega, et Valmiera maakonnas peatub järjest rohkem Ukraina kodanikke.

Valmiera maakonna turismiameti struktuuriüksus Zilaiskalnsi kultuuriloo- ja külastuskeskus (edaspidi ZKAC) on suhteliselt uus turismipakkumine Valmiera maakonnas. Objekt sisaldab tööstuspärandit – veetorni ja selle juurdeehitust hooajalise pakkumisega – rööbasjalgrattaid, mis on saadaval maist oktoobri lõpuni. 2022. aastal külastas ZKAC-i 2580 külastajat (20,4% rohkem kui 2021. aastal). 2022. aasta maikuus paigaldas looduskaitseamet Zilaiskalnsi loodusobjektile külastajate loendaja. Juunist novembrini külastas loodusobjekti 3012 külastajat.

Digitaliseerimise roll kasvab üha enam. Turismiamet on aktiivselt töötanud selles suunas, luues köitvat sisu nii sotsiaalmeedias Facebook (14,4% uusi jälgijaid) kui ka Instagram (8,2% uusi jälgijaid) ja pakkudes inimestele ligipääsu ajakohasele ja kaasahaaravale infole portaalis visit.valmiera.lv. Oluline aspekt on see, et visit.valmiera.lv veebileht alustas tööd uuel kujul alates 4. juulist 2022, seda on mobiilseadmetes palju lihtsam kasutada ja see sisaldab infot kogu Valmiera maakonna kohta, mida eelmises versioonis ei olnud lehelt võimalik saada. Nagu igal aastal, näitab statistiliste andmete kajastus lehe külastajate arvu kasvu (3,41%). Aktiivsemad huvilised, kes Visit Valmierat külastavad ja jälgivad, on Lätist, Eestist ja USA-st.

Võttes kokku turismiobjektide külastajate statistika, siis 2022. aastal külastati neid 3,6 korda rohkem kui aasta varem. Olgu mainitud, et need andmed ei kajasta kindlasti mitte ainult külalisi, vaid ka külastuste arvu, kuna on võimalus, et üks reisija on käinud mitmes kohas ning võib-olla on aasta jooksul vaadeldaval objektil käinud mitu korda. Samuti tuleb märkida, et suur osa külastajatest on olnud kohalikud elanikud. Kõige rohkem on Valmiera maakonna turismiettevõtteid külastanud Läti kohalikud elanikud ja külalised Eestist, neile järgnevad reisijad Saksamaalt, Leedust, Prantsusmaalt ja Soomest. 2022. aastal moodustavad endiselt suurima osa külastajate arvust üksikreisijad, kuid siiski on turismiobjekte, kus gruppides on külastajaid samas proportsioonis või isegi veidi rohkem kui üksikreisijaid.

Teave koostaja: Toms Treimanis, Valmiera maakonna Turismiamet juhataja, Telefon: +371 28644530, visit.valmiera.lv

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux