Valmiera Vana apteek – Läti linnade vanim arhailisel viisil rajatud puitehitis

Valmiera linnavalitsus  avastas Valmiera Vana apteegi (mis asub  Bruņinieku tänav 1, kolme hoone keskel) rekonstrueerimise käigus uusi arhitektuuriajaloolisi fakte, mis on olulise teadusliku, ajaloolise ja kultuuriloolise väärtusega. Projekt on koostatud  ja viiakse ellu Valmiera lossi kultuurikeskkonna ekspositsiooniks Euroopa Liidu projekti “Valmiera ajaloolise keskuse arendamine” raames.

Läti ülikooli Läti ajaloo instituudi dendroloogia laboris, dr.biol. Māris Zunde dendrokronoloogilist dateerimist tehes, kinnitati ja selgitati, et Valmiera Vana apteegimaja ehitus lõppes 1736. aastal. Seega on kinnitatud, et Valmiera Vana apteek, mida allikates mainitakse kui Valmiera vanimat puitehitist, on ka Läti linnades vanim tänapäevani säilinud puitehitis, mis on ehitatud kõige arhailisemal viisil. On teada, et aastatel 1756–1965 oli hoones apteek.  

Restauraator – hoone arhitektuurilise ja kunstilise uurimistöö teinud vanameister Ilmārs Dirveiks on jõudnud järeldusele, et praegu on Valmiera Vana apteek Läti vanim teadaolev puidust elamu, mis on ehitatud ristpalkelamuna väljaulatuvate palkide pedimentidega ja profileeritud otstega. Valmiera Vana apteek koos kõrvalhoonetega on barokne puitarhitektuuri väga väärtuslik tunnistus koos tolleaegsele ehituskunstile omaste elementidega.  

1980. aastate rahvuskultuuriväärtuste ameti ja Valmiera linnavalitsuse dokumentatsioonist järeldub, et „tingitud asjaolust, kus hoone fassaad ja  sisustus on kaetud erinevate ehitusmaterjalidega, ei ole esialgset planeeringut ja fassaadilahendust võimalik teada saada”, samuti „hoone uuringuid viiakse läbi täielikult peale ruumide vabastamist ja seinakatte demonteerimist“. Valmiera ajaloolises keskuses praegu toimuvad Valmiera lossi kultuurikeskkonna keskuse ehitustööd, mille jaoks on saadud rahvuskultuuriväärtuste ameti ehitusprojekti kooskõlastus ja tööluba. Puithoone ja vana apteegi idapoolse laienduse rekonstrueerimisel leiti, et välisseinad ei olnud homogeensed ja koosnesid nii vahtbetoonist kui ka enamasti mädanikukahjustusega osaliselt proteesitud puidust. Samal ajal paljastas osaline demonteerimine seni avastamata väärtused. Töö hoones peatati. Vastavalt Rahvakultuuriväärtuste Ameti spetsialistide arvamusele viidi läbi arhitektuuriline ja kunstiline uuring, samuti määrati hoonele vastloodud kultuurimälestise staatus.  

Arhitektuuri- ja kunstiuuringute dokumentatsioon paljastab 18. sajandil ehitatud hoone ehitusloo ning kultuuriloolised ja arhitektuurilised väärtused. Märkimisväärsed planeerimismuudatused toimusid 19. sajandil, kuid 1965. aastast kuni 1980. aastate lõpuni kasutati hoonet korterelamuna. Kolme hoonerühma algne aine märkimisväärselt vähenes ka pärast 20. sajandi teise poole lõpus peale läbiviidud ümberehitus- ja renoveerimistöid. Uuringute tulemusena on määratletud soovitused autentsuse säilitamiseks. Säilitatavate väärtuste hulgas on struktuurne süsteem, originaalsete avade proportsioonid, avakarkasside ehituspõhimõtted, palkehitiste viimistluse põhimõtted, esimese korruse laelaudade kinnitamise tüüp (originaalplaaditekk taladel), originaal avanevad elemendid ja killud, originaalsed uksetahvlid, fassaadivärvi jäänused. Kohapeal alustatud töödega ja läbi viidud põhjaliku uurimise tulemusena on selgunud, et Valmiera vana apteegi hoone on palju olulisem ja sinna on jäänud suurem kogus algset ainet, mida siiani oli teada. Vana apteegihoone kultuurilooliste ja ajalooliste väärtuste uues kvaliteedis säilitamiseks korraldab Valmiera linnavalitsus uurimistulemustele tuginedes ehitusprojekti muudatuste väljatöötamise. Sealhulgas tuleb hoone restaureerimisosa maksimaalselt säilitada ja osaliselt eksponeerida ajaloolisi apteegihoonete väärtusi.  

Valmiera Vana apteegi kompleksi ja sellega seotud infrastruktuuri rekonstrueerimine, renoveerimine ja taastamine viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi rakenduskava „Majanduskasv ja tööhõive“ prioriteetse suuna „Keskkonnakaitse ja ressursitõhusus“ 5.5.1. konkreetse toetuseesmärgi „Märkimisväärse kultuuri- ja looduspärandi säilitamine, kaitsmine ja arendamine ning sellega seotud teenuste arendamine“ projekti „Valmiera ajaloolise keskuse arendamine“ raames. Projekt hõlmab ka virtuaalse ekspositsiooni loomist, samuti Ziloņu tänava rekonstrueerimist. Projekti elluviimiseks on kaasatud Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasfinantseering kuni 2 000 000,00 EUR ja riigieelarveline toetus on kuni 70 588,24 EUR.  

Teave koostaja: Kristīne Melece, Valmiera Linnavalitsus Brändingu ja avalike suhete osakond Osakonnajuhataja, Telefon: +37126553317

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux