Gaujas plostnieku amata prasmes novērtētas pasaules līmenī

Decembris iesākās ar lielisku ziņu –  vairāku valstu nemateriālā kultūras mantojuma elements ”Koku pludināšana”, kurā ietilpst arī Gaujas plostnieku amata prasmes, iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.

No 28. novembra līdz 2. decembrim Rabātā, Marokā notika UNESCO Starpvaldību komitejas sanāksme nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Latvija kopā ar plostnieku biedrībām no Austrijas, Vācijas, Polijas, Čehijas un Spānijas šim sarakstam pieteica koku pludināšanas tradīciju.  Sanāksmē piedalījās arī biedrības “Gaujas plostnieki” pārstāvji Jānis Vāvere, Ivo Laktiņš un Madara Ribozola.

Milzīgs paldies plostnieku kopienai. Šis ir gods un apliecinājums tam, ka plostnieku prasmes ir bijušas vēsturiski nozīmīgas mūsu tautsaimniecībai un mēs tās spējam turpināt, godināt un nodot nākamajām paaudzēm!

saka Ivo Laktiņš, biedrības “Gaujas plostnieki” pārstāvis.

Jāpiebilst, ka 2018. gada nogalē Gaujas plostnieku amata prasmes tika iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tas bija biedrības “Gaujas plostnieki” pirmais veikums, lai mērķtiecīgi dotos tālāk.

Koku pludināšanas tradīcijas pieteikums saņēma ļoti pozitīvu ekspertu vērtējumu, kurā uzsvērts, ka pieteiktā vērtība demonstrē cilvēka ciešo saikni ar dabu un dabas resursu izmantojumu, kas pilnībā atbilst Eiropas kursam uz ilgtspējīgu attīstību. UNESCO multinacionālo iesniegumu izcēlusi kā piemēru veiksmīgai starptautiskai sadarbībai pieteikuma gatavošanā un īpaši uzsvērusi kopienu iesaisti sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā.

Biedrība “Gaujas plostnieki” Strenču pilsētā darbojas kopš 2001. gada rudens. Tās darbības mērķi ir izpētīt plostniecības vēsturi Latvijā, integrēt plostniecību mūsdienās kā Latvijas kultūras mantojuma daļu, kā arī veidot sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.  Kopš 2001. gada biedrība “Gaujas plostnieki” ir Starptautiskās koku pludinātāju asociācijas (International Timber Raftsmen Association) biedre.

Lai saglabātu Gaujas koku pludinātāju amata prasmi un popularizētu plostu siešanas tradīciju, Strenčos jau ceturtdaļgadsimtu ik gadu maija trešajā sestdienā notiek Gaujas plostnieku svētki un, iebraucot pilsētā, visus sveicina zīme “Starptautiskā plostnieku pilsēta”, jo šajā pilsētā ļaudis ciena, godā un turpina koka plostu un pludinātāju tradīcijas.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux