Noslēdzoties dižkoku kopšanas darbiem, atjaunoti arī informatīvie stendi

Šī gada vasarā Valmieras novadā tika sakopti septiņi dižkoki – Kaņepju dižozols, Skujiņu ozols, Rūtiņu kļava, Staišas ozols, Kokmuižas ozols, Grantskalnu ozols un Rietekļa paeglis. Dižkoku kopšanas darbi ietvēra sauso  zaru zāģēšanu un retināšanu, saišu pārbaudi un nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu. Lai veicinātu dabas pieminekļu vērtību iepazīšanu, rudenī pašvaldība atjaunoja informācijas stendus pie Kaņepju dižozola, Rietekļa paegļa un Rūtiņu kļavas.

Informācijas stendos ir iekļauta informācija par koka izmēru, vecumu, vēsturi u.tml. Ir novērots, ka Kaņepju ozolu apmeklē arī tūristi no Igaunijas, tāpēc daļa no informācijas, sadarbojoties ar Valmieras Tūrisma informācijas centru, tulkota igauņu valodā.

Augusta beigās dižkoka kopšanas darbus veica varenajam Kaņepju ozolam Jērcēnu pagastā, samazinot koka vainagu un uzstādot divas stiprināšanas sistēmas – dinamisko un statisko dižkoka drošībai. Decembrī, pēc iedzīvotāju balsojuma, Kaņepju dižozols ieguva titulu “Eiropas gada koks Latvijā”. Februārī notiks starptautiskais balsojums “Eiropas gada koks”, kurā Kaņepju dižozolam būs jāsacenšas ar citiem Eiropas kokiem par titulu.

Dižkokiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks ir uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismu grupām. Koks iegūst dižkoka statusu, ja sasniedz vienu no kritērijiem – augstums vai apkārtmērs. Katras koku sugas dižkoka kritēriji ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Ik gadu Latvijā, tostarp arī Valmieras novadā, tiek atklāti arvien jauni dižkoki. To uzskaiti un atrašanās vietas var atrast OZOLS platformā. Ja atrodi vēl nezināmu dižkoku, izmanto Dabas aizsardzības pārvaldes izveidoto rīku dižkoku pieteikšanai.

Dižkoku kopšanas darbi un informācijas stendu atjaunošana norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta Nr. 1-08/107/2022 “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā” ietvaros. Dižkoku kopšanas darbus veica SIA “Labie koki”, informācijas stendus izgatavoja un uzstādīja “Valkas rajona J. Ences zemnieku saimniecība “LAIDAVAS””.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux