Skaņākalna dabas parks – Valmieras novada dabas lepnums

Skaņākalna dabas parks atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas parka – Salacas ieleja, teritorijā. Tas atrodas Salacas senlejas krāšņākajā posmā ar ainaviskiem sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem un seniem mežiem. Tā ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Līdz ar Valmieras novada izveidi pašvaldība plānoja, kā parkā visefektīvāk nodrošināt dabas vērtību aizsardzību un saglabāšanu, teritorijas apsaimniekošanu, plānot un īstenot attīstīšanu, apvienot lokālos viesmīlības pakalpojumus kopīga piedāvājuma izveidē, tai pat laikā saglabājot līdzšinējo parka pieejamību atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Lai sasniegtu šos mērķus un noteiktu teritorijas apsaimniekošanas regulējumu, Valmieras novada pašvaldība izstrādāja Skaņākalna dabas parka un tam piegulošo teritoriju izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumus.

Teritorijā atrodas vairāki aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, kuru izmantošanu un apsaimniekošanu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Teritorija izveidota, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamu biotopu aizsardzību, kā arī  saglabātu teritoriju sabiedrības atpūtai un izglītošanai, nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Teritorijas izmantošanas mērķi ir pilnveidot atpūtas un tūrisma infrastruktūru, uzturēt to, organizēt apmeklētāju plūsmu, nodrošinot dabas un ainavisko vērtību saglabāšanu, respektējot vietējo iedzīvotāju vajadzības, vienlaikus veicinot saistītas uzņēmējdarbības attīstību Mazsalacā un tās apkārtnē, kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Ņemot vērā Valmieras novada kapitālsabiedrības SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pieredzi Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka apsaimniekošanā un teritorijas attīstīšanā, Valmieras novada pašvaldības domes deputāti  lēma Skaņākalna dabas parku ar tā piegulošajām teritorijām (četras zemes vienības) nodot apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” uz pieciem gadiem.

28. aprīlī Mazsalacā notika Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika tikšanās ar iedzīvotājiem, kur viens no tikšanās sarunas tematiem bija Skaņākalna dabas parka turpmākā darbība.

Valmieras novada Mazsalacas apvienībā deklarētajiem iedzīvotājiem, tāpat kā līdz šim, pašvaldībā saņemot gada apmeklējuma karti, ieeja dabas parkā bez maksas. Dabas parka viesiem apmeklējums izmaksās – pieaugušajiem 3 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem 2 EUR.

Dabas parka teritorijā ar auto varēs iebraukt tikai ar caurlaidi, ko varēs iegādāties dabas parka informācijas centrā vai norēķinoties ar mobilo lietotni “Mobilly”. Tā būs paredzēta vienam apmeklējumam, un tās cena noteikta 10 EUR. Vietējiem autobraucējiem Skaņākalna dabas parks būs pieejams, samaksājot gada maksu 5 EUR. Cilvēkiem ar invaliditāti, grūtniecēm, daudzbērnu  ģimenēm caurlaide būs bezmaksas, kas arī būs marķēta ar īpašu atzīmi, ka automašīna pieder konkrētai atlaižu grupai.

Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvalde labiekārtos un pilnveidos Skaņākalna dabas parka infrastruktūru, uzlabojot informācijas centru, labierīcību pieejamību un pakalpojumus apmeklētājiem. Sadarbībā ar pašvaldību plānots ieviest taku norāžu sistēmu, kas būs pārredzama un viegli saprotama bērniem un pieaugušajiem.

Apsaimniekotājs sadarbībā ar Mazsalacas Kultūras centru un vietējiem uzņēmējiem plāno veidot jaunas un radošas sadarbības, saglabājot  arī tradicionālos pasākumus, kas norisinājušies Skaņākalnā. Sadarbībā ar slēpošanas kustības veicinātājiem Mazsalacas pusē plānots, kā vienlaikus nodrošināt gan slēpošanas trašu ierīkošanu, gan apmeklētāju kustību, lai parka pieejamība būtu abām parka apmeklētāju grupām.

Skaņākalna dabas parka attīstības plāna izstrādē varēs iesaistīties ikviens Valmieras novada iedzīvotājs, parka viesis, sniedzot savus priekšlikumus, lai kopā Skaņākalna dabas parku padarītu iedzīvotājiem un apmeklētājiem saistošāku.

Skaņākalna dabas parks šobrīd ir pieejams, bet sezonu sāks 15. maijā. Tā darba laiks maijā: piektdienas, sestdienas un svētdienas no plkst. 11.00 līdz 19.00. Darba dienās tas būs atvērts arī skolēnu un ekskursiju grupām pēc pieraksta. Būs pieejami gidu pakalpojumi. Šobrīd izstrādes stadijā ir Skaņākalna dabas takas mājaslapa.

Informāciju sagatavoja: Ginta Gailīte, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 64715660

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux