Uzsākta Zilākalna torņa demontāža

Noslēdzoties arheoloģiskajai izpētei Zilākalnā, ir uzsākta esošā ugunsnovērošanas torņa demontāža. Torņa demontāža notiek pakāpeniski, sākot ar torņa galā esošās koka konstrukcijas – mežsarga būdiņas – nojaukšanu. Tālāk no augšas tiks turpināta demontāža, drupinot torni ar elektriska robota palīdzību. Plānotais torņa demontāžas laiks ir viena līdz divas nedēļas.

Demontāžas laikā Zilākalna virsotne ir norobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un  drošības apsvērumu dēļ kalnā nekāpt, lai skatītos nojaukšanas procesu.

Pēc torņa demontāžas un būvgružu izvešanas sekos gatavošanās darbi jaunā skatu torņa būvei. Plānots, ka darbus uzsāks šī gada rudenī un pabeigs nākamā gada pavasarī. No jaunā skatu torņa, kas būs 35 metrus augsts, apmeklētājiem pavērsies plašs panorāmas skats uz Valmieras novadu.

Valmieras novada pašvaldība, īstenojot Kohēzijas fonda projektu Nr. 5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”, veiks publiski pieejama skatu torņa izbūvi, plānota teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī sakārtot dabas liegumā esošās takas. Projekta ietvaros ir veikti biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai –, kā arī arheoloģiskā izpēte. Projekta īstenošana sākusies 2022. gada 1. maijā, to pabeigt plānojot līdz 2024. gada 31. maijam.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux