Valmiermuižā īstenots projekts pasākumu apmeklētāju ērtību uzlabošanai

Valmiermuižas kultūras biedrība savas darbības desmitgadē ar LEADER programmas palīdzību īstenojusi projektu „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā”, lai uzlabotu pasākumu norisi, dažādotu sabiedriskās aktivitātes, kā arī radītu ērtības apmeklētājiem.

Pateicoties projektā iegūtajam finansējumam, Valmiemuižas kultūras biedrība ir iegādājusies 4 teltis un 16 gaismas virtenes, kas sekmēs rīkoto pasākumu un notikumu dažādošanu Valmiermuižā, bet ilgtermiņā veicinās Valmieras novada kultūras dzīves pilnveidošanos, kultūrpiedāvājuma daudzveidību, organizējot gan izklaides pasākumus, gan kultūras un izglītojošas aktivitātes, tai skaitā Valmiermuižas etnomūzikas festivālu, mājražotāju un amatnieku tirdziņus „Gardu muti”, mākslas izstādes, muzikālus un kino pasākumus, radošas darbnīcas jaunu prasmju apgūšanai.

Projekta īstenotājs ir Valmiermuižas kultūras biedrība, kas dibināta 2012. g. un aktīvi darbojas, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi Valmiermuižā un Valmieras novadā. 2014. g. biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss: pilsoniskas sabiedrības attīstība; kultūras veicināšana. Ik gadu biedrība īsteno 20–50 kultūras norišu un projektu.

Projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2204-000003) top Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektu īsteno Valmiermuižas kultūras biedrība caur vietējo rīcības grupu – biedrību „No Salacas līdz Rūjai”.

Projektu līdzfinansē Valmieras novada pašvaldība.

Plašākai informācijai: Valmiermuižas kultūras biedrība, [email protected], tālr. nr.: 27337798. http://kultura.valmiermuiza.lv/

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux