Gaujas plostnieku amata prasmes novērtētas pasaules līmenī

Decembris iesākās ar lielisku ziņu –  vairāku valstu nemateriālā kultūras mantojuma elements ”Koku pludināšana”, kurā ietilpst arī Gaujas plostnieku amata prasmes, iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. No 28. novembra līdz 2. decembrim Rabātā, Marokā notika UNESCO Starpvaldību komitejas sanāksme nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Latvija kopā ar plostnieku biedrībām no Austrijas, Vācijas, Polijas, …

Gaujas plostnieku amata prasmes novērtētas pasaules līmenī Read More »