Turism arvudes ja faktides Valmiera maakonnas 2023. aastal

Möödunud aastale tagasi vaatamiseks ja Valmiera maakonna turismivaldkonnas tehtust aimu saamiseks viib Valmiera maakonna turismiamet uue aasta alguses läbi andmete analüüsi, et saadud tulemustest teha edaspidised otsused ja tegevused turismivaldkonnas.

Kogutud on 2023. aasta turismiandmed Valmiera maakonna turismiobjektide kohta – Valmiera turismiinfokeskus (TIK), Zilaiskalnsi kultuuriloo- ja külastuskeskus (ZKAC) ja turismiinfopunkti (TIP) külastused Mazsalaca muuseumis, maakonna turismiveebi visit.valmiera.lv ja sotsiaalmeedia kohta.

2023. aastal ei seatud riigi poolt “Covid-19” pandeemiaga seotud piiranguid, mistõttu on turismimajandus tervikuna taas pandeemiaeelsete näitajate saavutamise suunas liikunud ja see kajastub ka kogutud andmetes. Mõnes valdkonnas on saavutatud samad statistilised andmed, mis enne pandeemiat ja võib täheldada ka positiivset mõningast tõusu. Samal ajal on kasvanud nõudlus individuaalse turismiinfo saamise järele, mis on seletatav reisijate suurema vooluga sihtkohta.

Vaadates andmeid kohapealsete külastajate kohta, võib täheldada Valmiera TICi külastajate arvu kiiret kasvu. Sel aastal külastas TICi 7489 külastajat. Kuigi positiivseid muutusi külastajate arvus oli andmetes näha juba 2022. aasta aprillist, mil kaotati peaaegu kõik “Covid-19” piirangud, siis 2023. aastal oli kasv märkimisväärne (+170%). Olgu siinkohal mainitud, et alates 2023.aasta 20.juulist asub Valmiera Turismiinfokeskus Valmiera muuseumi vastvalminud hoones lossivaremete paigas, kus saab tutvuda uue ekspositsiooniga “de Woldemer”. Külastajate arvu kasvu üheks eduteguriks võib pidada TIC-i asukohta kultuuri- ja ajalooobjektil, pakkudes samas ka turismiinfo saamise võimalust.

Suurema osa külastajatest (88,86%) moodustavad alati Lätist pärit huvilised, sealhulgas Valmiera maakonna elanikud, kes osalevad sageli ka erinevatel Valmiera maakonna turismiameti poolt korraldatavatel aktiivse puhkuse üritustel ja reisikampaaniatel. Samamoodi on kohalike elanike üks sagedasemaid huvisid nõudlus erinevat tüüpi esitlusmaterjalide ja suveniiride järele.

Rahvusvahelise turismi voog jätkab pandeemiaeelsete näitajate olukorra taastamist. Välisturistide osatähtsus Valmiera TIC teabepäringute hulgas on 11,14%. Võrreldes 2022. aastaga on see aga kasvanud 113,95%. Väliskülalised külastavad Valmierat ja Valmiera maakonda kõige sagedamini juulis ja augustis. ZKAC-i reisijate arv oli 2023. aastal 3843 (+25,84%). Statistilised indikaatorid näitavad, et hooajal on väga populaarsed külastajate poolt raudteejalgrataste kasutamine. Olgu öeldud, et 65% külastajatest soovisid raudteejalgrataste kasutamist, kuid vaid 15% neist valis reisi kombineerida ZKACi külastusega. 10% külastajatest otsustasid külastada ainult ZKAC-i. Suurim osa ZKACi külastajatest on Läti elanikud (86,1%), järgnevad Eesti reisijad (6,8%) ja Leedu reisijad (1,5%). Reisijad sellistest riikidest nagu Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Ühendkuningriik jne külastasid alla ühe  protsendi.

2023. aasta kevadel avati Mazsalaca muuseumis turismiinfopunkt, külastajaid oli 2377. Enamus külastajaid tuleb gruppidena (58,77%), see on suuresti tingitud asjaolust, et punkt asub muuseumi ruumides, ülejäänud on üksikreisijad (41,23%). Reisijad on peamiselt Lätist, järgnevad Eesti, Saksamaa ja teised riigid. Turismiameti 2024. aasta plaanides on jätkata seda tüüpi turismipunktide arendamist, mis asuvad juba olemasolevates valla turismiobjektidel, pakkudes seeläbi reisijatele praktilisemat teabe saamise kogemust.

82 turismiobjekti külastusstatistikat kokku võttes külastati neid 2023. aastal 880 745 korda, mis on 20% rohkem kui aasta varem. Olgu mainitud, et need andmed ei kajasta kindlasti mitte ainult külalisi, vaid ka külastuste arvu ning on võimalik, et üks reisija on käinud mitmes kohas ning võib-olla aasta jooksul vaadeldaval objektil käinud ka mitu korda. Kahjuks ei kogu enamik turismiettevõtjad andmeid selle kohta, millistest riikidest ja kui palju külastajaid on olnud. 2023. aasta külastajate riikide TOP 5 loodi lähtudes täpselt esitatud andmetest ja sellest, kui sageli statistilises ankeedis konkreetset riiki mainiti, mistõttu võib järeldada, et 2023. aastal enim külastatud turismiteenuste pakkujad Valmiera maakonnas olid Lätist, Eestist, Saksamaalt, Leedust ja Soomest pärit külastajad. 2023. aastal külastasid turismiobjekte rohkem külalisi gruppidena, samas on objekte, mille puhul on üksikreisijate osakaal sama suur või isegi veidi suurem kui grupireisijate arv.

Alates 2022. aastast toimub majutusstatistika andmete arvutamine automaatselt – statistikamooduli abil. 2023. aastal võib Valmiera maakonnas täheldada majutuskohtade arvu kasvu. Suurim kasv on märgatav kämpingute arvus – tuleb mainida, et sellesse sektsiooni ei kuulu mitte ainult kämpingud, vaid ka glämpingud (glamuursed, luksuslikud ja sageli ebatüüpilise disainiga või kontseptsiooniga kämpingud), mis on aktuaalsed kõikjal maailmas ja järgides suundumusi, on loodud neid ka Valmiera maakonnas. Valmiera maakonna 53 majutuskohas maksimaalne saadaolevate voodikohtade arv 2023. aastal oli 1990 (+286 voodikohta). 2023. aastal külastas Valmiera maakonna majutuskohti kokku 41 129 ööbimisega külalist, mis on 9,65% rohkem kui eelmisel aastal, mil Valmiera maakonna majutuskohti külastas kokku 37 510 külalist. 2023. aastal ööbis Valmiera linna majutusasutustes 27 986 ehk 68% maakonna külaliste koguarvust, mis on 13% rohkem kui aasta varem (2022. aastal 24 753 külalist), seega võib järeldada, et Valmiera linnas jääb ööbima siiski rohkem külalisi kui maakonnas. Ööbivate väliskülaliste osakaalu analüüsides moodustavad suurima osa välismaistest ööbimistest külalised Eestist ( 32,89% kõigist väliskülalistest), Leedust ( 15,2% ), Soomest ( 11,55% ), Saksamaalt ( 7,15% ) ja Poolast ( 3,15 % ).

Jätkates arengut digitaalses sfääris, pakkudes kvaliteetset ja tõest teavet Valmiera maakonna turismipakkumise kohta, pakkus Turismiamet juba 2022. aastal portaali visit.valmiera.lv uut, palju kasutajasõbralikumat versiooni, mida 2023. aastal täiendati leedukeelse sisuga.  2023. aasta portaali andmed näitavad üle 151 tuhande uue kasutaja, mida võib hinnata väga positiivseks. Keskmiselt veedab kasutaja lehel alla 2 minuti (1,74 min), vaadates veidi rohkem kui ühte lehte. Kõige populaarsem ja vaadatuim rubriik oli “Mida näha ja teha” (+71%). Oluliseks teguriks on Eesti reisijate meelitamiseks investeeritud töö, mis on eestikeelse rubriigi “Mida näha ja teha” puhul lausa kahekordistunud. Visit.valmiera.lv lehe 2023. aasta kasutajate geograafilised statistilised andmed selgitavad välja TOP 5 kasutajat: Läti (80,6% koguarvust), Eesti (11,2%), USA (0,84%), Leedu (0,83%), Suurbritannia (0,78%).

Sotsiaalmeedias “Instagram” kogunes 392 uut jälgijat, mis jõudis 33388 vaatajani. TOPi sissekandeid vaadates võib järeldada, et enim köitsid sisutarbijaid ainulaadsed loodusnähtused ja kaunid maakonna vaated. Sotsiaalmeedias “Facebook” kogunes 490 uut jälgijat, jõudes 488450 vaatajani. TOPi sissekannete kogumik kajastab sisutarbijate huvitanuid teemasid – konkursse, maastikke ja inimlugusid.

2023. aastal telliti Valmiera TIC-is 63 ekskursiooni (+30%). Klassikaline pakkumine Valmiera linnaga tutvumiseks on 1,5-tunnine ekskursioon, kohandades marsruudi grupi huvidele ja grupis olevatele reisijate  huvidele, kuid reisijad kasutavad ka ekskursioonide tellimist konkreetse linnaosa territooriumile. Kõige aktiivsemad kuud ekskursioonide läbiviimisel olid juuli ja september. Gruppidele pakutakse ekskursioone läti-, inglise-, saksa- ja vene keeles. Suurima osa ekskursioonide jaotusest soovitud keele järgi moodustavad lätikeelsed ekskursioonid, võõrkeeltest inglise keel. Lätist pärit reisijate seas on järjepidevalt kõrgeimad indikaatorid Vidzeme linnade ja maakondade külastajatel. Võrreldes varasemate aastatega kasvas 2023. aastal Zemgalest pärit ekskursantide arv, Kurzemest ja Latgalest aga veidi vähenes külastajate arv. Enamus ekskursioone on tellitud erinevate töökollektiivide poolt. Võrreldes varasemate aastatega on nõudlus ekskursioonide järele kasvanud perede, sõprade, kooliõpilaste ja üliõpilaste segmendis, samas püsib huvi üsna ühtlane erinevate töökollektiivide ja vanemaealiste rühmade osas.

Teave koostaja: Toms Treimanis, Valmiera maakonna Turismiamet juhataja. Telefon: +371 28644530, visit.valmiera.lv

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux