Tūrisms skaitļos un faktos Valmieras novadā 2023. gadā

Lai atskatītos uz aizvadīto gadu un rastos priekšstats par tūrisma nozarē Valmieras novadā paveikto, Valmieras novada Tūrisma pārvalde, uzsākot jaunu gadu, veic datu analīzi, uz kā balstīsies arī turpmākie lēmumi un aktivitātes tūrisma jomā.

Apkopoti 2023. gada tūrisma dati par Valmieras novada tūrisma piesaistes objektiem –  Valmieras Tūrisma informācijas centra (TIC), Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra (ZKAC) un tūrisma informācijas punkta (TIP) Mazsalacas muzejā apmeklējumu, tūrisma tīmekļvietni visit.valmiera.lv un sociālajiem medijiem.

2023. gadā nebija valsts noteikti “Covid-19” pandēmijas ierobežojumi, līdz ar to tūrisma nozare kopumā ir atsākusi virzīties uz tādu rādītāju sasniegšanu, kā pirms pandēmijas, un tas atspoguļojas arī apkopotajos datos. Dažās jomās sasniegti tādi paši statistikas dati, kā pirms pandēmijas laika, vai arī vērojams pozitīvs uzlabojums. Tajā pašā laikā palielinājies pieprasījums pēc tūrisma informācijas saņemšanas klātienē, kas skaidrojams ar lielāku ceļotāju plūsmu galamērķī.

Aplūkojot datus par klātienes apmeklētājiem, novērojams straujš Valmieras TIC apmeklētāju skaita pieaugums. Šajā gadā TIC apmeklējuši 7489 apmeklētāji. Lai gan apmeklētāju skaita pozitīvās izmaiņas datos novērojamas jau no 2022. gada aprīļa, kad atcelti gandrīz visi “Covid-19” ierobežojumi, tomēr 2023. gadā pieaugums bijis ievērojams (+170 %). Te jāpiemin, ka Valmieras Tūrisma informācijas centrs kopš 2023. gada 20. jūlija atrodas Valmieras muzeja jaunbūvētajā apjomā virs pilsdrupām, kur skatāma jaunā ekspozīcijā “de Woldemer”. TIC atrašanās kultūrvēsturiskā objektā, vienlaikus sniedzot iespēju saņemt arī tūrisma informāciju, vērtējams kā viens no veiksmes faktoriem arī apmeklētāju skaita pieaugumā.

Nemainīgi lielāko daļu (88,86 %) veido interesenti no Latvijas, tostarp Valmieras novada iedzīvotāji, kuri bieži ir arī dažādu Valmieras novada Tūrisma pārvaldes organizēto aktīvās atpūtas pasākumu un ceļošanas akciju dalībnieki. Tāpat arī pieprasījums pēc dažāda veida reprezentatīvajiem materiāliem un suvenīriem ir viena no vietējo iedzīvotāju biežākajām interesēm.

Starptautiskā tūrisma plūsma vēl arvien turpina atgūt pirms pandēmijas rādītāju pozīcijas. Ārvalstu tūristu īpatsvars Valmieras TIC informācijas pieprasījumu skaitā ir 11,14 %. Tomēr salīdzinājumā ar 2022. gadu tas ir pieaudzis par 113,95 %. Visbiežāk ārvalstu viesi Valmieru un Valmieras novadu apmeklē jūlijā un augustā. ZKAC ceļotāju skaits 2023. gadā bija 3843 (+25,84 %). Statistikas rādītāji liecina, ka sezonas laikā ļoti pieprasīti ir izbraucieni ar sliežu velosipēdiem. Jāpiemin, ka 65 % apmeklētāju vēlējušies izbraukt ar sliežu velo, bet tikai 15 % no šiem apmeklētājiem izvēlējušies braucienu apvienot ar ZKAC apmeklējumu. 10 % apmeklētāju izvēlējušies apmeklēt tikai ZKAC. Lielāko ZKAC apmeklētāju īpatsvaru veido Latvijas iedzīvotāji (86,1 %), kam seko Igaunijas ceļotāji (6,8 %) un Lietuvas ceļotāji (1,5 %). Procentuāli mazāku interesi izrādījuši ceļotāji no tādām valstīm kā Francija, Spānija, Vācija, Apvienotā karaliste u.c.

2023. gada pavasarī atvērts tūrisma informācijas punkts Mazsalacas muzejā, tur bijuši 2377 apmeklētāji. Lielākoties apmeklētāji ierodas grupās (58,77 %), tas lielā mērā saistāms ar to, ka punkts atrodas muzeja telpās, savukārt pārējie ir individuālie ceļotāji (41,23 %). Ceļotāji galvenokārt ir no Latvijas, kam seko Igaunija, Vācija un citas valstis. Tūrisma pārvaldes 2024. gada plānos ir turpināt šāda veida tūrisma punktu attīstību, kas atrodas jau esošos pašvaldības tūrisma piesaistes objektos, tādā veidā ceļotājiem sniedzot praktiskāku informācijas saņemšanas pieredzi. 

Apkopojot 82 tūrisma objektu apmeklētāju statistiku, kopā 2023. gadā tie apmeklēti 880745 reizes, kas ir par 20 % vairāk nekā gadu iepriekš. Jāmin, ka šie dati noteikti neatspoguļo tikai viesus, bet arī apmeklējuma reizes, un pastāv iespēja, ka viens ceļotājs viesojies vairākās vietās, kā arī gada laikā attiecīgo objektu var būt apmeklējis vairākas reizes. Lielākā daļa tūrisma uzņēmēju diemžēl neapkopo datus par to, no kurām valstīm un cik ir apmeklētāju. 2023. gada apmeklētāju valstiskās piederības TOP 5 tapis, balstoties uz precīzi iesniegtajiem datiem un to, cik bieži konkrētā valsts statistikas anketā tika pieminēta, līdz ar to var secināt, ka 2023. gadā pie Valmieras novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem visvairāk viesojušies viesi no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas un Somijas. 2023. gadā tūrisma objektus vairāk ir apmeklējuši viesi grupās, tomēr ir objekti, kuriem individuāli ceļotāji ir vienādā proporcijā vai pat nedaudz vairāk nekā grupu ceļotāji.

Kopš 2022. gada naktsmītņu statistikas datu aprēķins tiek veikts automatizēti – ar statistikas moduļa palīdzību. 2023. gadā Valmieras novadā ir novērojams naktsmītņu skaita pieaugums. Lielākais pieaugums manāms kempingu skaitā – jāmin, ka šajā sadaļā tiek iekļauti ne tikai kempingi, bet arī glempingi (glamūrīgs, luksusa un bieži vien netipiska dizaina vai koncepta kempings), kuri šobrīd ir aktuāli visā pasaulē un, ejot līdzi tendencēm, ir tapuši arī Valmieras novadā. 53 Valmieras novada tūristu mītnēs kopējais maksimālais pieejamais gultasvietu skaits 2023. gadā bija 1990 (+286 gultasvietas). Valmieras novada tūristu mītnēs 2023. gadā kopumā ir viesojušies 41129 nakšņotāji, kas ir par 9,65 % vairāk nekā pērn, kad Valmieras novada naktsmītnēs kopā viesojās 37 510 viesi. 2023. gadā Valmieras pilsētas mītnēs nakšņojuši 27986 jeb 68 % no visa novada viesu skaita, kas ir par 13 % vairāk nekā gadu iepriekš (2022. gadā – 24 753 viesi), līdz ar to var secināt, ka joprojām Valmieras pilsētā gada laikā nakšņo vairāk viesu nekā novadā. Analizējot īpatsvaru starp ārvalstu nakšņotājiem, lielāko ārvalstu nakšņotāju daļu veido viesi no Igaunijas (32,89 % no visiem ārzemju nakšņotājiem), Lietuvas (15,2 %), Somijas (11,55 %), Vācijas (7,15 %) un Polijas (3,15 %).

Turpinot attīstību digitālajā sfērā, sniedzot kvalitatīvu un patiesu informāciju par Valmieras novada tūrisma piedāvājumu, jau 2022. gadā Tūrisma pārvalde piedāvāja vortāla visit.valmiera.lv jauno, lietotājam daudz ērtāko versiju, kas 2023. gadā tika papildināta ar saturu lietuviešu valodā.  Vortālā 2023. gada dati uzrāda vairāk nekā 151 tūkstoti jaunu lietotāju, kas vērtējams ļoti pozitīvi. Lietotājs vidēji lapā pavada nepilnas 2 min (1,74 min), apskatot nedaudz vairāk kā vienu lapu. Populārākā un skatītākā sadaļa bijusi “Ko redzēt un darīt” (+71 %). Kā nozīmīgs faktors vērtējams ieguldītais darbs ar Igaunijas ceļotāju piesaisti, kas “Ko redzēt un darīt” sadaļai šajā valodā ir pat divkāršojies. Ģeogrāfiskie visit.valmiera.lv lapas lietotāju statistikas dati 2023. gadā izkristalizē lietotāju TOP 5: Latvija (80,6 % no kopējā), Igaunija (11,2 %), ASV (0,84 %), Lietuva (0,83 %), Lielbritānija (0,78 %).

Sociālā medijā “Instagram” iegūti 392 jauni sekotāji, sasniedzot 33388 skatītāju auditoriju. Aplūkojot TOP ierakstus, iespējams secināt, ka visvairāk satura patērētājus piesaistījušas unikālas dabas parādības un kvalitatīvi novada skati. Sociālā medijā “Facebook” iegūti 490 jauni sekotāji, sasniedzot 488450 skatītāju auditoriju.  TOP ierakstu apkopojumā atspoguļojas satura patērētāju interesējošās tēmas – konkursi, ainavas un cilvēkstāsti.

2023. gadā Valmieras TIC tika pieteiktas 63 ekskursijas (+30 %). Klasiskais piedāvājums, kā iepazīt Valmieras pilsētu, ir 1,5 h gara ekskursija, pielāgojot  maršrutu grupas interesēm un esošajai grupas auditorijai, taču ceļotāji izmanto arī ekskursiju piedāvājumu novada teritorijā. Visaktīvākie mēneši ekskursiju vadīšanā bijuši jūlijs un septembris. Ekskursijas grupām tiek piedāvātas latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Lielāko īpatsvaru ekskursiju sadalījumā pēc pieteiktās valodas veido ekskursijas latviešu valodā, no svešvalodām – angļu valodā. Starp ceļotājiem no Latvijas nemainīgi visaugstākie rādītāji ir apmeklētājiem no Vidzemes pilsētām un novadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 2023. gadā pieaudzis ekskursantu skaits no Zemgales, savukārt nedaudz samazinājies apmeklētāju skaits no Kurzemes un Latgales. Visvairāk ekskursijas piesaka dažādi darba kolektīvi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novērojams ekskursiju pieprasījuma pieaugums ģimeņu, draugu, skolēnu un studentu segmentā, savukārt diezgan vienmērīga interese saglabājas dažādu darba kolektīvu un senioru grupu segmentā.

Ar plašāku statistikas pārskatu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja: Toms Treimanis, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs, Mob. tālr.: 28644530, visit.valmiera.lv

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux